Onze missie

Als onderdeel van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent richt de vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving zich op het gedrag en de mentale processen van individuen binnen de context van werk, organisatie en de ruimere samenleving.  

Onze missie is: 

- Het verzorgen van kwaliteitsvol onderwijs gebaseerd op excellent wetenschappelijk onderzoek binnen vier domeinen van de toegepaste psychologie: (1) arbeidspsychologie, (2) personeelspsychologie, (3) economische & consumentenpsychologie, en (4) organisatiepsychologie. 

- Het afleveren van zeer inzetbare studenten op de arbeidsmarkt met brede competenties in deze vier toegepaste domeinen en gespecialiseerd in één van deze domeinen via masterproef en stage. 

- Het wetenschappelijk bestuderen van menselijk gedrag en mentale processen in werkgerelateerde omgevingen op individueel, team-, organisatie- en maatschappelijk niveau door het toepassen van fundamentele psychologische theorieën, modellen en state-of-the-art onderzoeksresultaten. 

- Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek vanuit mono-, multi- en interdisciplinaire perspectieven. 

- Bevorderen van werkgerelateerd welzijn en effectiviteit van individuen, organisaties en de samenleving als geheel door het ontwikkelen, valideren en valoriseren van op de wetenschap gebaseerde instrumenten, methoden en interventies. 

- Bijdragen aan een authentieke dialoog met professionals uit de praktijk, beleidsmakers en sociale actoren via samenwerking en wetenschappelijke kennisuitwisseling in uiteenlopende werkcontexten en organisaties. 

- Een gezaghebbend aanspreekpunt zijn voor belanghebbenden binnen de vier toegepaste domeinen. 

- Een internationaal georiënteerde vakgroep zijn via internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs.