Erasmus | European Community Action Scheme for the Mobility of University Students

Wat?

Het Europees programma ‘ERASMUS' biedt aan studenten de mogelijkheid om een gedeelte van hun studieperiode in het buitenland door te brengen zonder dat hierdoor het behalen van het diploma binnen de voorziene termijn in het gedrang komt. Binnen de Master Sociaal Werk kunnen studenten op Erasmus tijdens het voorbereidingsprogramma (1ste of 2de semester) of het masterjaar (2de semester, gekoppeld aan de masterproef).

Bestemmingen vanuit de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

 • Institute of Education, University of London (1 student, 6 maanden)
 • Universität Duisburg-Essen (2 studenten, 24 maanden)
 • Université Paris 13- Paris Nord (2 studenten, 12 maanden)
 • Université de Liège (2 studenten, 10 maanden)
 • Universiteit van Amsterdam (1 student, 6 maanden)
 • Humboldt Universität zu Berlin (4 studenten, 20 maanden)
 • Université Libre de Bruxelles (2 studenten, 10 maanden)
 • Universidad de Valencia (4 studenten, 20 maanden)
 • University of Turku (1 student, 5 maanden)

Links

Facultaire informatie: http://www.ugent.be/pp/nl/diensten/fdo/internationalisering/uitgaande-mobiliteit/erasmus
Algemene Erasmus brochure: http://www.ugent.be/student/nl/studeren/tijdens/erasmus/

Contactpersoon

 • departementale coördinator vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek: Griet Roets
 • aanspreekpunt FDO: Marisa Montero Perez (Marisa.MonteroPerez@UGent.be)
 • voorzitter Facultaire Commissie Internationalisering: Prof. Kris Rutten ()