Vacature Doctoraatsbursaal

(23-02-2024) UGent zoekt een onderzoeker voor de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht.

Functieomschrijving

Als onderzoeker zal je worden ingeschakeld binnen het NDNN project (Nudging Down Night Noise), een gezamenlijk project tussen Stad Gent, Stad Leuven, UGent en KU Leuven. NDNN heeft als doel een breed zicht te krijgen op nachtelijke geluidsoverlast in de omgeving van uitgaansbuurten of festivals, vervolgens na te gaan hoe verschillende nudgingtechnieken nachtlawaai kunnen reduceren, en tot slot de effectiviteit van de genomen preventiemaatregelen te beoordelen. Als onderzoeker op dit project zal je je voornamelijk toeleggen op de studie van nachtelijke geluidsoverlast en specifiek focussen op het preventief aanpakken van nachtlawaai via nudgingtechnieken, die werken op basis van psychologische beïnvloeding. Het UGent onderzoek zal zich focussen op de uitgaansbuurten en festivals binnen de Stad Gent. Voor meer info over het NDNN project: https://www.vlaio.be/nl/projecten/city-of-things/nudging-down-night-noise

De succesvolle kandidaat kan rekenen op een voltijdse aanstelling voor elf maanden in het statuut van een opstartbeurs (bij het verkrijgen van vervolgfinanciering kan deze termijn verlengd worden) als doctoraatsbursaal binnen het IRCP (Institute for International Research on Criminal Policy) van de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (Faculteit Recht en Criminologie) van de Universiteit Gent.

Functieprofiel

Voor deze specifieke vacature zoeken wij iemand met volgende achtergrond en troeven:

 • Een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld), bij voorkeur in een relevant domein (vb. criminologie, psychologie, sociologie, communicatiewetenschappen, veiligheidswetenschappen). Ook andere opleidingen komen in aanmerking, mits motivatie en/of relevante vaardigheden. Goede studieresultaten zijn een troef. Studenten die afstuderen in juli komen in aanmerking voor deze functie.
 • Een sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en onderzoek naar gedragsverandering, preventie, nachtlawaai, uitgaansleven in het bijzonder.
 • Aantoonbare wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden (vb. kritisch denken, schrijfvaardigheid, presentatievaardigheden, projectmanagement, methodologisch goed onderlegd).
 • Een goede kennis van de Nederlandse taal is noodzakelijk gelet op de vele contacten die de onderzoeker zal hebben met de inwoners van Vlaamse steden, Vlaamse stadsdiensten en universiteiten. Wij verwachten iemand met de nodige maturiteit om contacten te leggen.
 • Een goede kennis van de Engelse taal is noodzakelijk. De onderzoeker moet met name in staat zijn om haar/zijn onderzoek te presenteren op internationale congressen, alsook om de onderzoeksbevindingen te publiceren in hoogstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften.
 • Sociale vaardigheden die het toelaten in teamverband te werken (zowel binnen het IRCP als met de diverse partners binnen het NDNN project), gecombineerd met de nodige vaardigheden om zelfstandig (met begeleiding) aan aparte deelprojecten te werken.
 • Iemand die de nodige dosis creativiteit en flexibiliteit combineert met sterke administratieve en organisatorische vaardigheden. Je werkt planmatig en met oog voor detail.
 • Een verantwoordelijk iemand die ethiek, zowel in de omgang met mensen als in wetenschappelijk onderzoek, hoog in het vaandel draagt.

Wat bieden wij?

 • Een voltijdse en betaalde aanstelling als doctoraatsbursaal voor een periode van elf maanden in het statuut van een opstartbeurs (bij het verkrijgen van vervolgfinanciering kan dit verlengd worden tot een totale looptijd van 48 maanden).
 • Een boeiende en uitdagende job, met voldoende afwisseling.
 • Een correcte en goede verloning, volgens de officiële barema’s.
 • De mogelijkheid om bij te dragen tot een maatschappelijk uiterst relevant, grootschalig en interstedelijk onderzoeksproject naar leefbaarheid en nachtelijke geluidsoverlast, dat bovendien ruim kansen biedt om een persoonlijk (inter)nationaal netwerk op te bouwen.
 • Veelvuldige opportuniteiten tot persoonlijke ontwikkeling door middel van onder andere congresdeelnames, “doctoral schools” opleidingen, veelvuldige contacten met instellingen en diensten die werken rond de preventie van overlastfenomenen en daarbuiten, contributie tot onderwijsactiviteiten en publicatiemogelijkheden.
 • Een uiterst sociale, tolerante en constructieve werkomgeving die volop kansen biedt aan mensen om zich te ontplooien.
 • Vroegst mogelijke startdatum: 29 april 2024.

Solliciteren

 • U kan solliciteren tot uiterlijk 20 maart 2024 (23u59).
 • Geïnteresseerde kandidaten dienen hun curriculum vitae (met vermelding van de behaalde graden), puntenlijsten en motivatiebrief in te dienen bij prof. dr. Wim Hardyns, Wim.Hardyns@UGent.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kan u terecht bij prof. dr. Wim Hardyns, Wim.Hardyns@UGent.be..