Bacheloropleidingen

Bachelor criminologische wetenschappen

Tot de jaren ’60 beperkte de opleiding Criminologie zich tot de studie van misdadigheid en de misdadiger, het hoofddoel was crimineel gedrag te bestrijden en eventueel te voorkomen. Sinds een aantal decennia kreeg de criminologie een nieuwe impuls. Men gaat niet alleen aandacht besteden aan traditionele misdaden maar ook aan allerlei vormen van ‘grensoverschrijdend en sociaal afwijkend’ gedrag.
Ook richt de criminologie haar schijnwerpers niet meer uitsluitend op de daders van strafbare handelingen, maar ook op de maatschappelijke reacties, de sociale oorsprong van strafwetten, de werking van politie, parket, magistratuur en administratie, het lot van de slachtoffers van misdrijven, de rol van de (nieuwe sociale) media in de beeldvorming over criminaliteit …
Kortom: alle facetten die op één of andere manier bij misdadigheid of sociaal afwijkend gedrag aan bod komen.
Om deze fenomenen ten volle te begrijpen heb je nood aan een brede waaier van disciplines.
Criminologie is de multidisciplinaire opleiding bij uitstek waar sociologie, psychologie, antropologie, strafrecht, economie, geschiedenis … samen komen en bestudeerd worden in functie van het begrijpen van crimineel gedrag.

Meer info: Bacheloropleiding Criminologische Wetenschappen

Bachelor rechten

Rechten is één van de oudste universitaire opleidingen, maar studenten worden er nog steeds door aangetrokken. De verklaring hiervoor ligt voor de hand. De samenleving wordt steeds complexer en dat heeft zijn weerslag op het recht. Meer en meer sectoren worden ‘gejuridiseerd’. Goed juridisch advies is noodzakelijk bij quasi elke belangrijke beslissing. Juristen nemen daardoor dan ook een sleutelpositie in binnen de maatschappij.
Vroeger studeerde men rechten om advocaat, magistraat of notaris te worden. De nadruk lag vooral op de studie van het burgerlijk recht en op het strafrecht. Ondertussen is de opleiding polyvalenter geworden. Juristen bestuderen nu ook het sociaaleconomisch recht en het nationaal en internationaal publiekrecht.

Meer info: Bacheloropleiding Rechten