Voortgezette opleidingen

 

Masteropleidingen (aansluitend op een masteropleiding)

LLM in European Law: eigen website www.law.ugent.be/llm

Specifieke Lerarenopleiding

De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) is geregeld door het decreet van 15 december 2006 en leidt tot 'het diploma van leraar'. Het diploma van leraar kan pas behaald worden na het behalen van het masterdiploma en geeft officiële onderwijsbevoegdheid voor het secundair onderwijs, tweede en derde graad.

De eindtermen van de specifieke lerarenopleiding zijn afgeleid uit het decretaal vastgelegde beroepsprofiel van de leraren en de hierbij aansluitende basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs. De basiscompetenties omschrijven de kennis, vaardigheden en attitudes, waarover je moet beschikken als beginnend leraar.

De SLO kent een studieomvang van 60 studiepunten (modeltraject van 1 academiejaar), waarvan 30 studiepunten theoretisch component en 30 studiepunten praktijkcomponent. Beide componenten zijn in alle opleidingsonderdelen vervat.
De SLO aan de Universiteit Gent ressorteert onder de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

De vakspecifieke opleidingsonderdelen van de lerarenopleiding (Vakdidactiek I, Vakdidactiek II, en de stage) worden verzorgd door vakdidactici van de specifieke domeinen. In het geval van de SLO rechten en de SLO criminologie is dat momenteel Prof. dr. Tom Decorte. De vakspecifieke opleidingsonderdelen voor de SLO rechten en de SLO criminologie worden gezamelijk gedoceerd.

Er is een infobrochure beschikbaar over de specifieke lerarenopleiding aan de UGent.

Website SLO: www.lerarenopleiding.ugent.be