PIXLES: Privacy, Information Exchange, Law Enforcement and Surveillance

Pixles logo v2

PIXLES fungeert als een flexibel, gedecentraliseerd platform voor UGent-onderzoekers en externe praktijk- en onderzoeksspecialisten die zich toespitsen op actuele, maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen in de context van privacy, informatie-uitwisseling, rechtshandhaving en surveillance.

Dit kennisknooppunt is opgezet ter ondersteuning van kennisbundeling, expertdialogen, onderzoeksprojecten, de valorisatie, maatschappelijke zichtbaarheid en impact van onderzoeksresultaten, en het organiseren van een (twee)jaarlijkse privacy conferentie.

PIXLES verenigt deskundigen zoals

  • Prof. dr. Gert Vermeulen (directeur IRCP, lid Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit)
  • Willem Debeuckelaere (ere-voorzitter Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit)
  • Frank Schuermans (lid-raadsheer in het Controleorgaan op de Politionele Informatie en advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent)
  • Prof. dr. Eva Lievens (Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht)
  • Prof. dr. Wim Hardyns (lid IRCP)
  • Professoren van het nieuwe Metamedica Centrum en andere UGent onderzoekers uit verschillende disciplines.