PIXLES: Privacy, Information Exchange, Law Enforcement and Surveillance

Pixles logo v2

PIXLES fungeert als een flexibel, gedecentraliseerd platform van UGent dat zich toespitst op actuele, maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen in de context van privacy, informatie-uitwisseling, rechtshandhaving en surveillance.

Dit kennisknooppunt is opgezet ter ondersteuning van kennisbundeling, expertdialogen, onderzoeksprojecten, de valorisatie, maatschappelijke zichtbaarheid en impact van onderzoeksresultaten, en het organiseren van een (twee)jaarlijkse privacy conferentie.

PIXLES verenigt UGent-onderzoekers en externe praktijk- en onderzoeksspecialisten zoals:

 • Prof. dr. Gert Vermeulen (directeur Pixles, directeur IRCP, deskundige internationale zaken en voormalig commissaris Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, T-PD-deskundige, Raad van Europa, voorzitter SIS-SCG, lid EDPB ESG BTLE, Europol-samenwerkingsraad en SCG's Eurodac, VIS en CIS)
 • Willem Debeuckelaere (gastprofessor, voormalig voorzitter van de Belgische Privacycommissie (voorloper van de GBA))
 • Frank Schuermans (lid-raadsheer in het Controleorgaan op de Politionele Informatie en advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent)
 • Prof. dr. Eva Lievens (assistent-professor, faculteit recht en criminologie, vakgroep metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht, lead van de onderzoeksgroep law & technology)
 • Prof. dr. Wim Hardyns (professor, lid van IRCP, faculteit recht en criminologie, vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht)
 • Prof. dr. Mahsa Shabani (assistent-professor, faculteit recht en criminologie, vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht, lid van Metamedica (Interfacultair platform voor recht en ethiek in technologieën van de gezondheidszorg))
 • Prof. dr. Christophe Vandeviver (assistent-professor, faculteit recht en criminologie, vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht)
 • Prof. dr. Yvan Saeys (professor, faculteit wetenschappen, vakgroep toegepaste wiskunde, informatica en statistiek, leider VIB)
 • Prof. dr. Ruben Verborgh (professor, faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur, vakgroep electronica en informatiesystemen, onderzoeker bij imec en het Massachusetts Institute of Technology)
 • Prof. dr. Nico Vande Weghe (professor, faculteit wetenschappen, department geografie)
 • Prof. dr. Bjorn De Sutter (professor, faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur, vakgroep electronica en informatiesystemen)
 • dr. Sofie Depauw (gastprofessor, faculteit recht en criminologie, vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht)
 • dr. Noel Klima (onderzoekscoördinator, faculteit recht en criminologie, vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht)
 • Rachid Kerkab (academisch consulent, faculteit recht en criminologie, vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht)
 • Kristof Van Quathem (advocaat in gegevensbescherming en- beveiliging en cybercriminialiteit)
 • dr. Bart Coppens (postdoctoraal onderzoeker, faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur, vakgroep electronica en informatiesystemen)
 • dr. Stéphanie De CoenselResearch Explorer - Researcher profile for Stéphanie De Coensel (ugent.be) (postdoctoraal onderzoeker, faculteit recht en criminologie, vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht)
 • Argyro Chatzinikolaou (doctoraal onderzoeker, faculteit recht en criminologie, vakgroep metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht, onderzoeksgroep law & technology)
 • Lars De Sloover (doctoraal onderzoeker, faculteit wetenschappen, vakgroep geografie)
 • Liesa Keunen (doctoraal onderzoeker,  faculteit recht en criminologie, vakgroep metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht, onderzoeksgroep law & technology)
  Poster PIXLES
 • Ingrida Milkaite (doctoraal onderzoeker, faculteit recht en criminologie, vakgroep metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht, onderzoeksgroep law & technology​)
 • Carl Vander Maelen (doctoraal onderzoeker, faculteit recht en criminologie, vakgroep metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht, onderzoeksgroep law & technology)
 • Judith Vermeulen (doctoraal onderzoeker, faculteit recht en criminologie, vakgroep metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht, onderzoeksgroep law & technology)
 • Yueming Zhang (doctoraal onderzoeker, faculteit recht en criminologie, vakgroep metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht, onderzoeksgroep law & technology)
 • Céline Nekkebroek (doctoraal onderzoeker, faculteit recht en criminologie, vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht)
 • Jeroen Thierens (praktijkassistent, faculteit recht en criminologie, vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht)