Eindwerken criminologie

Eindwerken criminologie academiejaar 1979-1980 tot en met 2000-2001

Scripties (masterproeven/thesissen) 2de licentie criminologie kunnen opgezocht worden per academiejaar (overzicht met titels en auteurs):

1979-1980 1980-1981
1981-1982 1982-1983
1983-1984 1984-1985
1985-1986 1986-1987
1987-1988 1988-1989
1989-1990 1990-1991
1991-1992 1992-1993
1993-1994 1994-1995
1995-1996 1996-1997
1997-1998 1998-1999
1999-2000 2000-2001

Enkel de papieren versie is beschikbaar in de bibliotheek rechten op aanvraag.

Eindwerken criminologie academiejaar 2001-2002 tot en met 2009-2010

Bachelorproeven 3de bachelor criminologie (academiejaar 2006-2007 tot en met 2009-2010) - raadpleegbaar via stagecoördinator criminologie.

Dissertaties ManaMa criminologie (academiejaar 2002-2003 tot en met 2009-2010)

Scripties 2de licentie criminologie (academiejaar 2001-2002 tot en met 2009-2010)

Masterproeven Master criminologie (academiejaar 2007-2008 tot en met 2009-2010)

De papieren versies van deze eindwerken zijn beschikbaar in de centrale bibliotheek (Aleph) na aanvraag.

Voor de personeelsleden en studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid is een digitale versie beschikbaar via Athena (login vereist)(Academic, bij 'Juridische Bronnen' doorklikken op het icoontje 'Scripties Criminologie').

De Eindwerken Criminologie 2001-2010 zijn voor alle personeelsleden en studenten rechten eveneens terug te vinden in Athena onder T:\RE\Crim in PDF-vorm. (deze share is ook toegankelijk op alle pc’s in het domein UGent)
Via Endnote kunt u de thesissen terugvinden via de shortcut ‘Scripties en thesissen criminologie UGent’ in de map T:\RE\Crim\Endnote.

Eindwerken criminologie vanaf academiejaar 2010-2011

De eindwerken criminologie worden vanaf dit academiejaar digitaal aangeboden via de catalogus Aleph.