Lijst met mogelijke stageplaatsen

 

Politie

 • Federale politie: gerechtelijke politiediensten (gedeconcentreerde diensten & centrale directies)
 • Federale politie: bestuurlijke politiediensten (spoorwegpolitie, scheepvaartpolitie,…)
 • Lokale politie zones
 • Private politie: bewakingsondernemingen, interne veiligheidsdiensten van bedrijven

Justitie

 • Parketten
 • Rechtbanken
 • Gevangenissen
 • Herstelbemiddelingsdiensten
 • Justitiehuizen
 • Diensten voor alternatieve maatregelen

Onderzoek en Beleid

 • FOD Binnenlandse Zaken: preventie, vreemdelingenzaken
 • Stedelijke preventiediensten
 • Universitaire onderzoeksgroepen
 • FOD Financiën: douane & accijnzen
 • Studiecentra

Sociaal

 • Forensische (kinder)psychiatrie
 • Drughulpverlening
 • Welzijnswerk
 • Instellingen voor bijzondere jeugdzorg
 • Diensten voor slachtofferhulp
 • Vormingsdiensten