Het stageplan afwerken in 3de bachelor (1ste semester)

De stage is een jaaropleidingsonderdeel en meteen vanaf de start van het academiejaar start je dus met het voorbereiden van het stageplan.

Selectiegesprek op de stageplaats

Vanaf september legt de stagecoördinator de zogenaamde puzzel tussen de kandidaat-stagiair(e)s (VRAAG) en de concreet openstaande stageplaatsen voor onze opleiding (AANBOD).

Je wordt immers niet automatisch een stageplaats toegewezen o.b.v. de keuzes in jouw stagedossier. Interne en externe selectieprocessen spelen een rol in het toewijzen van beschikbare stageplaatsen aan studenten. Het afstemmen van vraag en aanbod (matchen) wordt beïnvloed door verschillende factoren: de populariteit van stageplaatsen, jouw studieresultaten, de kwaliteit van jouw schriftelijke motivatie in het stagedossier, concurrentie met stagiairs andere opleidingen, stageopdrachten die specifieke competenties vereisen (taalkennis, software toepassingen…)

Leerdoelstellingengesprek met de Ugentbegeleider

Na een positief selectiegesprek op de stageplaats (oktober) kan je starten met het voorbereiden van het stageplan. Het eerste gesprek op de stageplaats levert jou informatie op over mogelijke stageopdrachten en –activiteiten.

De stagecommissie wijst jou in november een Ugentbegeleider toe waarmee je het stageplan verder afwerkt door er leerdoelstellingen aan toe te voegen.

Interne formaliteiten, externe formaliteiten en het afsluiten van de stageovereenkomst

De deadline voor het afsluiten van de stageovereenkomst is de week voor het kerstverlof. Een stageovereenkomst kan pas worden afgesloten indien je alle interne en externe administratieve stappen correct hebt doorlopen. De stagecoördinator licht de stageprocedure toe tijdens een infosessie bij aanvang van het academiejaar. Alle informatie is ook terug te vinden via Minerva.