International and European Law

Project research

Prof. dr. Frank Maes

 • Studie naar de mogelijke inzetbaarheid van verhandelbare emissierechten. 1 november 2001 – september 2006.
 • Rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling in een post-Kyoto akkoord: de belangen en bekommernissen van ontwikkelingslanden, VLIR-UOS (BVO 2005). 1 juni 2005 – 30 juni 2006.
 • Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade (I.R.A.M.) - Vlaamse Gemeenschap. Duur oktober 2004-juni 2005.
 • Ecologische schuld, VLIR-BVO. 1 juli 2003-30 juni 2004.
 • Onderzoek naar de Vlaamse participatie aan het supra- en internationaal milieugebeuren, 24 maanden, vanaf februari 2003.
 • Onderhandelaar België voor juridische onderwerpen (Rules of Procedure, observer status for non Kyoto parties,….) tijdens de achtste Klimaatconferentie (COP 8) te New Delhi van 22 oktober 2002 tot 2 november 2002, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling.
 • Elaboration and Implementation of a National Chemical Spill Contingency Plan for Latvia (NCSCP)". 18 maanden vanaf 1 april 2002.
 • Ontwikkeling van een regelgeving voor de bescherming van het marien milieu in Letland en toepassing van milieubeheer voor havens (Vlaamse Gewest: Samenwerkingsprogramma Vlaanderen en Centraal en Oost Europa), 1999-2000.
 • De tenuitvoerlegging van de OSPAR-maatregelen in Vlaanderen (VMM), 1999-2000.

Prof. dr. An Cliquet

 • Juridische Ondersteuning voor de aanwijzing van Mariene Beschermde Gebieden in uitvoering van de Europese en Internationale regelgeving in het Belgische deel van de Noordzee, 10/09/2011-7/02/2012.
 • Gebiedsgericht natuurbeleid: operationalisering en uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, in het kader van MIRA-be (VMM), Promotor: Prof. Dr. Geert Van Hoorick, copromotor: Prof. Dr. An Cliquet. 2004-2005.
 • Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen (Afdeling Natuur, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). In samenwerking met de UIA en de Arteveldehogeschool Gent. promotor UGent: Prof. Dr. F. Maes & Prof. Dr. An Cliquet. 2002-2004.
 • Geïntegreerd decreet milieubeheerrecht (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Promotor: Prof. Dr. G. Van Hoorick, copromotor: Prof. Dr. An Cliquet. 2001-2005.
 • Beleidsgerichte analyse en voorstellen tot het optimaliseren van juridische en maatschappelijke instrumenten voor natuurontwikkelingsprojecten” in het kader van het VLINA (Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling), In samenwerking met de Arteveldehogeschool Gent. 2000-2001.