Publications Jan Theunis

About the Quality Priciple

 • THEUNIS J., "Het gelijkheidsbeginsel. Juridisch interpretatiekader, met bijzondere aandacht voor 'corrigerende ongelijkheden' en doorwerking in private rechtsverhoudingen", in Publiekrecht. De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht, Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1996/1997, Gent, Mys en Breesch, 1997, 129-181.
 • THEUNIS J., “The Principle of Equality in the Belgian Constitution and in the European Convention”, in The Principle of Equality. A South African and a Belgian Perspective, J. VANDE LANOTTE, J. SARKIN en Y. HAECK (eds.), Antwerpen, Maklu, 2001, 115-137.
 • THEUNIS J., “Het gelijkheidsbeginsel”, in Beginselen van behoorlijk bestuur, Administratieve rechtsbibliotheek, I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Brugge, die Keure, 2006, 201-234.


About the protection of minorities

 • THEUNIS J., De bescherming van minderheden in het internationaal en nationaal recht. Recente ontwikkelingen, Gent, Mys en Breesch, 1995, 156 p.
 • THEUNIS J., "Bescherming van minderheden in de Raad van Europa: een kaderverdrag maar (voorlopig?) geen aanvullend protocol bij het EVRM", T.B.P. 1996, 723-736.


About the right to protection of a healthy environment

 • THEUNIS J., "Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu", in Commentaar Milieurecht, Brugge, die Keure, 1996 (bijwerkingen 2001 en 2005), losbl., 12 p.
 • LAVRYSEN L. en THEUNIS J., “Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu: een blik over de grenzen en een blik achterom”, in Liber amicorum Paul Martens, Brussel, Larcier, 2007, 363-382.

About the Division of Competences

 • THEUNIS J., "Bevoegdheden en bevoegdheidsgrenzen inzake leefmilieu: een stand van zaken", in Milieurecht in het Vlaamse Gewest. Status Questionis, Brugge, die Keure, 1997, 51-81.
 • THEUNIS J., Openbare werken en vervoer, in De bevoegdheidsverdeling in het federale België, G. VAN HAEGENDOREN en B. SEUTIN (eds.), Brugge, die Keure, 1999, 120 p.


About the Constitutional Court

 • THEUNIS J., “Het Arbitragehof: bevoegdheidsuitbreiding en andere wijzigingen ingevolge de bijzondere wet van 9 maart 2003”, N.J.W. 2003, 954-960.
 • THEUNIS J., “Limitation des droits fondamentaux en Belgique. La jurisprudence de la Cour d’arbitrage”, Rapport de la Cour constitutionnelle belge pour la XIIIe Conférence des Cours constitutionnelles européennes à Nicosie (15-19 mai 2005), C.D.P.K. 2005, 704-713 en R.U.D.H. 2005, 180-186.
 • THEUNIS J., “Le principe de la confiance légitime dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle”, Rev. b. dr. const. 2008, 5-22.


About the exception of illegality

 • THEUNIS J., "Artikel 159 G.W.", in Commentaar Publiek Procesrecht, Antwerpen, Kluwer, 1995 (bijwerking 1997, 2001 en 2007), losbl., 34 p.
 • THEUNIS J., “De « exceptie van onwettigheid » (artikel 159 G.W.): meer vragen dan antwoorden?”, R.W. 2007-08, 1266-1281.
 • ALEN A. en THEUNIS J, “Praktische vragen over de « exceptie van onwettigheid » in artikel 159 van de Grondwet”, Staatsrecht, Themis-vormingsonderdeel 54, Brugge, die Keure, 2009, 5-31.