Publications

Publications in the spotlight

Tijdschrift voor agrarisch recht

Van Hoorick, Geert. “In de ban van het stikstofarrest: kansen voor een beter stikstofbeleid en een duurzamere landbouw ?”. TIJDSCHRIFT VOOR AGRARISCH RECHT, 2021, pp. 129-144.
In this article Geert Van Hoorick discusses the recent administrative case law regarding the Flemish (and Dutch) nitrogen policy plan. In this case law this plan has been found unlawful due to the absence of an appropriate assessment foreseen in article 6(3) of the Habitats Directive. Geert Van Hoorick also focusses on the environmental backgrounds and solutions for the problem, that could result in a more sustainable agriculture.
Nieuw juridisch weekbladVerniers, Elien, and Geert Van Hoorick. “Godsdienstvrijheid versus Dierenwelzijn : Over Het Mijlpaalarrest van Het Hof van Justitie Aangaande Het Ritueel Slachten.” NIEUW JURIDISCH WEEKBLAD, no. 444, 2021, pp. 470–78.
In this article Elien Verniers and Geert Van Hoorick discuss the recent case law of the ECJ regarding the Flemish ritual slaughter case. They conclude that the ECJ has balanced the freedom of religion and animal welfare in a right way, and that the ECJ decision is even of general importance since it states that the freedom of religion has to be interpreted in the light of present-day conditions and of the ideas prevailing in democratic states today.
List of the recent (main) publications

2022

 • Gissi, Elena, Maes, Frank, et al. “Contributions of Marine Area-Based Management Tools to the UN Sustainable Development Goals.” Journal of Cleaner Production, Elsevier, 2022, doi:10.1016/j.jclepro.2021.129910.
 • Schoukens H., ‘Soortentoets bij ruimtelijke projecten: Over vleermuizen, wilde hamsters en rugstreeppadden’, NjW 2022, 206-213 & 250-263
 • H. Schoukens & E. Verniers, ‘Natuurbescherming en dierenwelzijn, twee zijden van dezelfde medaille: de rechtspraak inzake de Franse lijmjacht als keerpunt?’, RW 2022, 930-950

2021

 • Broeckhoven, N & Cliquet, A, Gender in Milieurecht en -beleid, in Eva Brems, Liesbet Stevens en Pieter Cannoot (eds.), Recht en Gender in België: tien jaar later, die Keure, 2021, 517-536.
 • Cliquet, A, Telesetsky, A, Afshin Akhtar-Khavari, A & Decleer, K, Upscaling ecological restoration: toward a new legal principle and protocol on ecological restoration in international law, Restoration Ecology, 16 September 2021, https://doi.org/10.1111/rec.13560 
 • Cliquet, A, Telesetsky, A, Afshin Akhtar-Khavari, A & Decleer, K, Upscaling ecological restoration: toward a new legal principle and protocol on ecological restoration in international law, Restoration Ecology, 16 September 2021, https://doi.org/10.1111/rec.13560 
 • Cliquet, A, Ecologisch herstel als juridische win-win bij klimaatswijziging: een positief verhaal? In Schoukens, H & Billiet, C (eds.), Klimaatrechtspraak, Die Keure, 2021, 241-271.
 • Van Hoorick, Geert. “In de ban van het stikstofarrest: kansen voor een beter stikstofbeleid en een duurzamere landbouw ?”. TIJDSCHRIFT VOOR AGRARISCH RECHT, 2021, pp. 129-144. 
 • Hendrik Schoukens and Geert Van Hoorick. “No Net Loss and Forest Offsets in the Flemish Region : A Cautionary Tale of How Not to Reconcile Science-Based Conservation Policies with Economic Interests and Vested Rights?” Environmental Loss and Damage in a Comparative Law Perspective, edited by Barbara Pozzo and Valentina Jacometti, vol. 6, Intersentia, 2021, pp. 499–533.
 • Schoukens, Hendrik, ‘Let’s not drain the swamp: het vrijgevochten moeras als nieuw ijkpunt van het vergunningenbeleid in Vlaanderen’, STORM 2021/4, bijdrage 34.
 • Schoukens, Hendrik, ‘Strikte soortenbescherming en het Europese bosbeleid: het Zweedse bosbouwarrest als hefboom voor duurzaam bosbeheer’, TMR 2021, 473-504.
 • H. SCHOUKENS, ‘Een stikstofbom onder Nederland en Vlaanderen: Waarom kan niet alles overal?’, TROS 2021, 357-415.
 • Schoukens, Hendrik, ‘Het tankstationarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen als opstap richting een klimaattoets bij plannen en projecten: juridische analyse van een nakende paradigmashift?’, TMR 2021, 342-366.
 • Schoukens, Hendrik, ‘An accident waiting to happen; Pieter Breughel de Oude, Icarus en de val van het Vlaamse stikstofbeleid’, TMR 2021, 223-240.
 • Y. Epstein & H. Schoukens, ‘A positivist approach to rights of nature in the European Union’, Journal of Human Rights and the Environment 2021, 205-227.
 • Schoukens, Hendrik, ‘Voorbij de klimaatzaak: van klimaataansprakelijkheid naar klimaattoets’, TROS 2021, 326-369.
 • Schoukens, Hendrik, ‘De People’s Climate Case bij het Europees Hof van Justitie: over Kafka, Aarhus en de onfeilbaarheid van het Europese klimaatbeleid’, in SCHOUKENS, H. & C. BILLIET (eds.), Klimaatrechtspraak. Waarom rechters het klimaat (niet) zullen redden, 2021, die Keure, 97-142.
 • Schoukens, Hendrik, ‘Practice what you preach: de langzame dans richting een bindende klimaattoets’, in SCHOUKENS, H. & C. BILLIET (eds.), Klimaatrechtspraak. Waarom rechters het klimaat (niet) zullen redden, 2021, die Keure, 177-210.
 • Schoukens, Hendrik, ‘Over klimaatverandering, eeuwenoude sequoiabomen en de rechten van de natuur: een juridische exploratietocht voorbij de grenzen van het bekende?’, Schoukens, Hendrik. & Billiet Carola (eds.), Klimaatrechtspraak. Waarom rechters het klimaat (niet) zullen redden, 2021, die Keure, 287-312.
 • Schoukens, Hendrik, ‘Rights of nature as an unlikely saviour for the EU's threatened species and habitats : a critical introduction to a revolutionary idea, in M. BOEVE, S. AKERBOOM & C. BACKES (eds.), Environmental law for transitions to sustainability, Intersentia, 2021, 187-206.
 • Vandendriessche, F., Goethals, A., [Toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit: Transmissiesysteembeheerders] De Baltic Cable case – over de kwalificatie van een 'single interconnector company (SInC)' als TSB en de aanwendingsbeperkingen van congestie-ontvangsten?, MER 2021, afl. 1, 63-68.
 • Vandendriessche, F. (ED.), Energierecht in België en Vlaanderen 2021, Intersentia, Antwerpen, 2021, 392 p.
 • Verniers, Elien, and Geert Van Hoorick. “Godsdienstvrijheid versus Dierenwelzijn : Over Het Mijlpaalarrest van Het Hof van Justitie Aangaande Het Ritueel Slachten.” NIEUW JURIDISCH WEEKBLAD, no. 444, 2021, pp. 470–78.

2020

 • Cliquet, A, EU Nature Conservation law: fit for purpose, in Marjan Peeters and Mariolina Eliantonio (eds.), EU Environmental Law Research Handbook, Edward Elgar, 2020, 265-279.
 • Galdies, Charles, (…), Maes Frank, et al. “European Policies and Legislation Targeting Ocean Acidification in European Waters - Current State.” MARINE POLICY, vol. 118, 2020, doi:10.1016/j.marpol.2020.103947.
 • He, M & Cliquet, A, Recent challenges of protected areas management in China, Sustainability, special issue  on National Parks: Theories and Practices, Sustainability 2020, 12(15), 5879; https://doi.org/10.3390/su12155879.
 • Lacoere, Peter, en Van Hoorick, Geert,  “Planschade vroeger, nu en straks: een moeilijke evenwichtsoefening”, STORM 2020, afl. 4, 1-13.
 • Maes, Frank. “Het Nieuw Belgisch Marien Ruimtelijk Plan Voor de Periode 2020-2026.” TIJDSCHRIFT VOOR MILIEURECHT, no. 4, 2020, pp. 416–39.
 • Ntirumenyerwa Mihigo, B-P & Cliquet, A, Payment for Ecosystem Services in the Congo Basin: Filling the Gap Between Law and Sustainability for an Optimal Preservation of Ecosystem Services, in Volker Mauerhofer, Daniela Rupo and Lara Tarquinio (eds.), Sustainability and Law: general and specific aspects, Springer, 2020, 667-686.
 • Schoukens, Hendrik & G. VAN HOORICK, ‘No net loss and forest offsets in the Flemish Region: a Cautionary tale of how not to reconcile science-based conservation policies with economic interests and vested rights’ in: B. POZZO & J. VACOMATTI, Environmental loss and damage in a comparative perspective, Intersentia, 2020, 499-532.
 • Schoukens, Hendrik, ‘Rights of Nature in the European Union: Contemplating the Operationalization of an Eco-centric Concept in an Anthropocentric Environment?’, in : J.C. Pereira & A. Saramango, Springer, 2020, 205-234.
 • LSquintani, L. & Schoukens, Hendrik, ‘Towards equal opportunities in public participation in environmental matters in the European Union’ in: L. Squintani et al., Managing facts and feelings in environmental governance, Edward Elgar, 2019, 22-53.
 • Vandendriessche Frederik en Claeys, P., “Prijsregulering in de energiesector: overzicht en actuele ontwikkelingen”, RW 2020, afl. 7, 243-266.
 • Van Hoorick, Geert, “Landbouwoppervlakte: mag het eindelijk wat minder?”,  vol. 100, TROS 2020, 339-342.
 • Van Hoorick, Geert. “Handhaving in de Ruimtelijke Ordening, Met Inbegrip van Het Vermoeden van Vergunning.” Niet-Vergunde Constructies - Tussen Gedogen En Regulariseren, edited by Robert Palmans and Ruud Jansen, Intersentia, 2020, pp. 92–122.

2019

 • Vandendriessche Frederik en Claeys, P., 'Target setting' in het Europese energie- en klimaatbeleid: het 'Clean Energy Package', T.M.R. 2019, afl. 3, 262-283.