Michelle Arteel

Contact

send an email

Short Bio

Michelle Arteel


Michelle Arteel is active as a voluntary research assistant at the Tax Law Institute of the Interdisciplinary Study of Law, Private Law and Business Law Department of Ghent University. In this context, she mainly focuses on research on international taxation. 

She obtained her law degree summa cum laude at Ghent University in 2018.
In 2019 she also obtained the Advanced LL.M. in international tax law summa cum laude at the University of Leiden, ending first of her year.

 She is currently working as a tax lawyer at Arteo.

Publications

  • E. TRAVERSA en M. ARTEEL, “De 2021-OESO-overeenkomst over Pijlers 1 en 2 en de implementatie van een minimumbelasting binnen de Europese Unie: eerste indrukken”, TFR 2022, afl. 614, 56-73.
  • M. ARTEEL en S. PEETERS, “Vrijstelling met progressievoorbehoud opnieuw strijdig geacht met vrij verkeer door verlies van belastingvoordelen”, NJW 2022, afl. 456, 130-131.
  • S. PEETERS en M. ARTEEL, “Fiscaliteit van buitenlandse dividenden ontvangen door rijksinwoners: stand van zaken” in Fiscaal Praktijkboek Directe belastingen 2021-2022, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2021, 87-113.
  • B. PEETERS en M. ARTEEL, “Het arrest Commissie/Portugal: verdere duidelijkheid inzake exitheffingen?”, TEP 2017, afl. 5, 481-499.