Het Instituut voor Belastingrecht verzorgt het onderwijs in alle vakken fiscaal recht, die worden gegeven aan de faculteit van de Rechtsgeleerdheid en de aanverwante discipline van het boekhoudrecht en accountancy. Daarnaast staat het Instituut voor Belastingrecht in voor het vak Fiscaliteit aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde.