Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek aan het Instituut voor Belastingrecht betreft zowel de algemene beginselen, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, en de erfbelasting, als de fiscale procedure, het internationaal en Europees fiscaal recht.