Over de onderzoeksgroep

Het Instituut voor Belastingrecht verzorgt het onderwijs in alle vakken fiscaal recht, die worden gegeven aan de faculteit van de Rechtsgeleerdheid en de aanverwante discipline van het boekhoudrecht en accountancy. Daarnaast staat het Instituut voor Belastingrecht in voor het vak Fiscaliteit aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde.


De faculteitsraad van 4 december 2013 heeft beslist de ManaMa in de Fiscaliteit te bevriezen met ingang van het academiejaar 2014-2015. Dit betekent dat vanaf 2014-2015 de opleiding niet meer wordt ingericht voor nieuwe studenten.


Het wetenschappelijk onderzoek in de vakgroep Belastingrecht is verscheiden van aard. Het betreft voornamelijk de algemene beginselen, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, het formeel fiscaal recht en fiscale successieplanning.