Over de onderzoeksgroep

De vakgroep fiscaal recht ressorteert onder de ruimere vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht en verzamelt al wie binnen de Gentse faculteit recht en criminologie betrokken is bij onderwijs en onderzoek i.v.m. het fiscaal recht.

Inzake onderwijs verzorgt deze vakgroep enerzijds alle vakken i.v.m. het fiscaal recht binnen de rechtenopleiding, maar staat deze vakgroep anderzijds ook in voor enkele fiscale vakken binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Het wetenschappelijk onderzoek in de vakgroep is zeer divers van aard. Het behelst de algemene beginselen, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners, registratie- en erfbelastingen, alsook het formeel fiscaal recht binnen deze domeinen. Dit wordt onderzocht vanop lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau met aandacht voor aanverwante disciplines.

Gerelateerde inhoud