Over de onderzoeksgroep

Het Instituut voor Belastingrecht is verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht en verzamelt al wie binnen de Gentse faculteit recht en criminologie betrokken is bij onderwijs en onderzoek i.v.m. het fiscaal recht.

Inzake onderwijs verzorgt dit instituut enerzijds alle vakken i.v.m. het fiscaal recht binnen de rechtenopleiding, maar staat anderzijds ook in voor enkele fiscale vakken binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Het wetenschappelijk onderzoek aan dit instituut is zeer divers van aard. Het behelst de algemene beginselen, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners, registratie- en erfbelastingen, alsook het formeel fiscaal recht binnen deze domeinen. Dit wordt onderzocht vanop lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau met aandacht voor aanverwante disciplines.

Gerelateerde inhoud