Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek in het Instituut Belastingrecht is verscheiden van aard. Het betreft voornamelijk de algemene beginselen, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, het formeel fiscaal recht en fiscale successieplanning.

Specifiek doctoraatsonderzoek :

  • K. Van Boxstael : "Overdracht van familiale ondernemingen, juridische en fiscale aspecten uit rechtsvergelijkend oogpunt".
  • T. Schepens : "Fiscale rechtsvinding".
  • S. De Raedt : "Bescherming van het privéleven in het fiscaal recht".
  • S. Van Bree : "De vervagende grens tussen belastingontwijking en belastingontduiking in de private vermogens- en successieplanning".
  • S. Van Belle : "De belastbaarheid van hybride financieringsinstrumenten en maatregelen tegen onderkapitalisatie".
  • A. Clocheret : "Rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheid van een eenvormige fiscale behandeling van inkomsten uit een zelfstandige activiteit bij natuurlijke personen en bij vennootschappen".
  • F. De Wolf : "De toets aan de Arm's Length standard van overdrachten van niet uitgedruke intellectuele rechten".