Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek in het Instituut Belastingrecht is verscheiden van aard. Het betreft zowel de algemene beginselen, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, en de erfbelasting, als de fiscale procedure, het internationaal en Europees fiscaal recht.

Verdedigde doctoraten:

  • Sylvie De Raedt (2017) : "De draagwijdte van het recht op privéleven bij de inzameling van informatie door de fiscale administratie".
    Haar onderzoek handelt vooral over 
    juridische problemen in de context van de strijd tegen belastingontduiking, de fiscale geschillenprocedure en de invordering van belastingen.

Lopende doctoraten Onderzoekstopics:

Gerelateerde inhoud