De kostprijs van fiscaal-administratieve verplichtingen: een inbreuk op het eigendomsrecht?

Onderzoeksproject ‘

"De kostprijs van fiscaal-administratieve verplichtingen: een inbreuk op het eigendomsrecht?"

Promotor: prof. dr. Mark Delanote
Onderzoeker: Felix Desmyttere

Korte Beschrijving

Belastingplichtigen (maar ook derden) worden onderworpen aan een groeiend aantal administratieve verplichtingen die hen ertoe dwingen (vaak omvangrijke) compliance-kosten te maken. De vraag rijst vanaf wanneer of onder welke (geconcretiseerde) omstandigheden dit onverzoenbaar wordt met het fundamenteel eigendomsrecht of andere fundamentele (Europese) rechtsbeginselen. Het onderzoek is er op gericht nauwkeurige juridische parameters in dit verband vast te stellen.