De vermijding van dubbele belasting en niet-belasting in verbruiksbelastingen door middel van ideale lokalisatiecriteria

Onderzoeksproject ‘De vermijding van dubbele belasting en niet-belasting in verbruiksbelastingen door middel van ideale lokalisatiecriteria'

Promotoren: prof. dr. Bart Peeters & prof. dr. Mark Delanote
Onderzoeker: Asli Kizilkilic

Korte Beschrijving

Iedere staat is soeverein om de organisatie van zijn BTW-stelsel te bepalen. Evenwel leidt de economische groei tot een toename van interacties tussen de staten en hun belastingsystemen. Door het gebrek aan harmonisatie ontstaan er ongewenste situaties van dubbele belasting of niet-belasting, waardoor de internationale handel wordt verhinderd. Hierdoor wordt het probleem van dubbele (niet-)belasting steeds belangrijker en een onvermijdelijke uitdaging voor de economische groei.

Het doel van het doctoraatsonderzoek is om die situaties van dubbele belasting of niet-belasting te vermijden door middel van ideale lokalisatiecriteria, geïnspireerd door de lokalisatiemechanismen uit andere juridische domeinen. Meer bepaald zullen de lokalisatiecategorieën en de lokalisatiecriteria van lokale en regionale belastingen, evenals het internationale privaatrecht worden onderzocht met het oog op de vermijding van dubbele belasting of niet-belasting in BTW.