Sylvie De Raedt

Contact & Profielinfo

Profiel

Publicaties

Korte Bio

Sylvie De RaedtSylvie De Raedt is gastprofessor aan het Instituut voor Belastingrecht van de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent en is tevens verbonden aan het Instituut voor Recht en Technologie.

Zij behaalde haar diploma van licentiaat in de rechten aan de faculteit Rechten van de Universiteit Gent in 1996 (cum laude) en van geaggregeerde in het onderwijs in de rechten in het zelfde jaar (magna cum laude). Tijdens haar stage aan de balie van Gent behaalde zij de graad van master in tax law aan de Universiteit van Antwerpen in 1999 (magna cum laude).

Zij werd doctor in de rechten in 2017 (UGent) na het succesvol verdedigen van haar doctoraatsthesis over "De draagwijdte van het recht op privéleven bij de inzameling van informatie door de fiscale administratie." Haar onderzoek handelt vooral over juridische problemen in de context van de strijd tegen belastingontduiking, de fiscale geschillenprocedure en de invordering van belastingen.  Meer recent focust zij op onderwerpen op het snijvlak tussen belastingrecht enerzijds en fundamentele rechten en persoonsgegevensbeschermingsrecht anderzijds.

Zij is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht sinds 2006 en werd hoofdredacteur in 2014. Zij is ook lid van de redactieraad van het Nieuw Juridisch Weekblad, verantwoordelijk voor de publicaties over het belastingrecht sinds 2002 (sinds 2019 samen met prof. Bart Peeters) en geassocieerd lid van Antwerp Tax Academy (Interfacultair instituut voor multidisciplinair en toegepast wetenschappelijk onderzoek) sinds 2015 (lid van het directiecomité sinds 2019).

Sylvie was gastprofessor aan de Universiteit van Hasselt voor verschillende fiscale en algemene juridische vakken in 2018-2019.
Momenteel is zij nog steeds advocaat en tevens onderzoeksmanager aan de Universiteit van Antwerpen voor het Methusalem research project over digitalisatie en belastingen. Zij doceert het opleidingsonderdeel “registratie- en successierechten en  patrimoniumbeheer” aan de UAntwerpen en is tevens gastprofessor aan de UGent voor het opleidingsonderdeel fiscale procedure.