Sibylle Van Belle

Contact & Profielinfo

Profiel

Publicaties

Korte Bio

Foto Sibylle.jpg


Sibylle Van Belle is als vrijwillig medewerkster verbonden aan het Instituut voor Belastingrecht van de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent.

Zij behaalde eerst haar masterdiploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan de faculteit Economie van de Universiteit Gent (Ugent). Tevens behaalde zij een diploma in de Master-na-masteropleiding Fiscaal recht aan de Faculteit Recht en Criminologie (UGent). In september 2017 verdedigde zij succesvol haar doctoraatsproefschrift (Ugent) over de ongelijke fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen. Dit onderwerp situeert zich in het domein van de vennootschapsbelasting.


Sibylle is gastprofessor aan de Universiteit Brussel voor het vak Grondige Studie Vennootschapsbelasting aan de Faculteit Recht en Criminologie en het vak Fiscaal Recht aan de faculteit Economie. Momenteel is zij werkzaam als financieel directeur bij Krëfel NV.