De rol van de financiële tussenpersonen bij de inning van inkomstenbelasting middels roerende voorheffing

Onderzoeksproject ‘De rol van de financiële tussenpersonen bij de inning van inkomstenbelasting middels roerende voorheffing'

Promotor: prof. dr. Bart Peeters  
Onderzoeker: Lars Vanneste

Korte Beschrijving