De rol van de financiële tussenpersonen bij de inning van inkomstenbelasting middels roerende voorheffing

Onderzoeksproject ‘De rol van de financiële tussenpersonen bij de inning van inkomstenbelasting middels roerende voorheffing'

Promotor: prof. dr. Bart Peeters  
Onderzoeker: Lars Vanneste

Korte Beschrijving

De focus van dit onderzoek ligt op de rol van de Belgische tussenpersonen bij de inhoudingsplicht  en de teruggaafprocedure.
Enerzijds zijn ze betrokken bij de inhouding van de Belgische roerende voorheffing op de roerende inkomsten van de buitenlandse oorsprong en anderzijds bij de teruggaaf van de teveel ingehouden buitenlandse bronheffing op deze roerende inkomsten.

Vooreerst zal nagegaan worden hoe de huidige inhoudingsplicht voor de Belgische tussenpersonen, als schuldenaar van de roerende voorheffing voor roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong, vereenvoudigd kan worden.
Bij een tweede optie zal nagegaan worden in welke mate informatie-uitwisseling ingezet kan worden om een correcte toepassing van de inhoudingsplicht door de Belgische tussenpersonen, evenals de inhouding aan de bron mogelijk te maken.