Angie Clocheret

Contact & Profielinfo

Profiel

Publicaties

Korte Bio

foto angie.jpgAngie is als vrijwillig medewerkster verbonden aan het Instituut voor Belastingrecht van de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent.

Zij is doctoraatsstudente onder het promotorschap van prof. dr. Inge Van De Woesteyne. Het onderwerp van haar doctoraatsonderzoek is: “Rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheid van een meer eenvormige fiscale behandeling van inkomsten uit een zelfstandige activiteit bij natuurlijke personen en bij vennootschappen.

Zij is werkzaam als attaché bij de FOD Financiën, bij de algemene administratie voor beleidsexpertise en -ondersteuning.