De extracomptabele aftrekken in de vennootschapsbelasting

Onderzoeksproject ‘De extracomptabele aftrekken in de vennootschapsbelasting'

Promotoren: prof. dr. Bart Peeters & prof. dr. Inge Van de Woesteyne
Onderzoeker: Charlotte Meskens

Korte Beschrijving

Hoewel verschillende hervormingen in de vennootschapsbelasting steeds tot doel hadden voor ‘vereenvoudiging’ te zorgen , heeft dit voor het systeem van de extracomptabele aftrekken tot een waar kluwen geleid waarvan de toepassing steeds moeilijker wordt.

Het onderzoek heeft als doel het Belgische systeem van de extracomptabele aftrekken in de vennootschapsbelasting te analyseren, te toetsen aan hogere rechtsnormen en desgevallend beleidsaanbevelingen te formuleren. Dit wordt gekoppeld aan een functioneel rechtsvergelijkend onderzoek naar de grondslagbeperkende maatregelen in Duitsland en Nederland om na te gaan of daaruit relevante elementen kunnen worden afgeleid voor België.

Dit onderzoek omvat :

  1. een analyse van de coherentie van het systeem van de extracomptabele aftrekken
  2. een studie betreffende de verenigbaarheid van de techniek van de extracomptabele aftrekken met het Belgische (grondwettelijk), Europees en internationaal recht
  3. een functioneel rechtsvergelijkende studie waarin wordt onderzocht hoe elders vorm wordt gegeven aan grondslagbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting.