Felix Desmyttere

Contact & Profielinfo

Profiel

LinkedIn

Publicaties

Korte Bio

Felix (Master in de Rechten, Universiteit Gent, 2018) is doctoraatsonderzoeker onder het promotorschap van prof. dr. Mark Delanote bij het Instituut voor Belastingrecht verbonden aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht van de Universiteit Gent.Foto felix.jpeg

Zijn doctoraatsonderzoek is getiteld: “De kostprijs van fiscaal-administratieve verplichtingen: verenigbaarheid met het eigendomsrecht”.

Naast zijn doctoraatsonderzoek zet Felix zich in bij het vaardighedenonderwijs, dat zich focust op wetenschappelijke en professionele vaardigheden met betrekking tot de (administratieve en gerechtelijke) fiscale procedure.

Daarnaast spitst Felix zich toe op het reglementair kader van toepassing op “crypto-assets”, met een bijzondere nadruk op het ruime fiscaal recht (e.g. gegevensuitwisseling) en de antiwitwasreglementering.