Cedric Vanleenhove

Cedric van Leenhove


Cedric Vanleenhove is deeltijds docent internationaal privaatrecht. Hij is ook docent voor het vak private international law aan de HEC Management School van de universiteit van Luik.

Cedric studeerde rechten (2008, UGent), behaalde een master in de intellectuele eigendomsrechten (2009, KULeuven) en een LL.M. in commercial law (2010, Cambridge University).

Hij schreef een doctoraat over punitive damages in het IPR (2015, UGent). Gedurende zijn doctorale periode ondernam hij onderzoeksverblijven aan de universiteit van Oxford en aan Harvard Law School. Van 2015 tot 2020 was Cedric post-doctoraal onderzoeker in transnationaal recht aan de UGent. Hij verkreeg een Van Calker Fellowship voor onderzoek aan het Swiss Institute of Comparative Law en een Sutherland Fellowship voor onderzoek aan University College Dublin.

Cedric is hoofd van de deelredactie IPR van het tijdschrift TBH/RDC en combineert zijn aanstelling met de rol van juridisch adviseur internationaal privaatrecht bij Fednot en met de positie van secretaris-generaal van het Vlaams Sporttribunaal.

Profiel

Publicaties