Jan De Meyer

Jan De Meyer

Jan De Meyer behaalde in 2006 met grote onderscheiding het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent en werd in 2007 medewerker van het Instituut voor Internationaal Privaatrecht. Hij werkte er achtereenvolgens als voltijds assistent, vrijwillig wetenschappelijk medewerker en praktijkassistent. Sedert 2010 is Jan ook actief als advocaat aan de balie van Gent.

Als praktijkassistent biedt Jan ondersteuning bij het onderwijs van prof. dr. Verhellen. Hij staat ook in voor de organisatie van de praktische werkcolleges voor de studenten van de het eerste masterjaar.

Jan publiceert regelmatig in het domein van het internationaal privaatrecht. Zijn interesse gaat naar het gehele spectrum van het vakgebied, met een lichte voorkeur voor het contractenrecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.