Jinske Verhellen

Jinske Verhellen is hoofddocent aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent, waar zij het Instituut voor Internationaal Privaatrecht leidt. Zij is voorzitter van de facultaire Commissie Diversiteit, lid van de universitaire Werkgroep Diversiteit en Inclusie, lid van het Interfacultair Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR), het Human Rights Centre en het UGent Human Rights Research Network.

Jinske Verhellen

Jinske Verhellen behaalde in 1994 het diploma van licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent. Een jaar later voltooide ze de aanvullende studie Sociale en Culturele Antropologie aan de KULeuven.

Na haar studies begon zij als assistent aan het Instituut voor Internationaal Privaatrecht van de Universiteit Gent. Onder leiding van Prof. Johan Erauw werkte zij o.m. mee aan het interuniversitair onderzoek over Marokkaanse migrantenvrouwen in gezinsgeschillen, gefinancierd door de Diensten van de Eerste Minister (Programma voor Toekomstgericht Sociaal-Economisch Onderzoek).

In 1998 ging Jinske Verhellen aan de slag als advocaat. Zij specialiseerde zich in internationaal familierecht en vreemdelingenrecht.

Van 2001 tot 2005 werkte Jinske op de Integratiedienst en het Meldpunt Discriminatie van de Stad Gent. Vanaf 2006 werkte ze bij het toenmalig Vlaams Minderhedencentrum (inmiddels het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering) mee aan de oprichting en uitbouw van het Steunpunt Internationaal Privaatrecht. Vanuit de  Steunpunt gaf zij advies aan burgers,  advocaten, magistraten en ambtenaren van de burgerlijke stand over vraagstukken van internationaal privaatrecht in familieaangelegenheden.

In januari 2009 keerde Jinske Verhellen terug naar de Universiteit Gent. Met financiering van het FWO-Vlaanderen doctoreerde zij in 2012 over het Belgisch Wetboek IPR in familiezaken waarbij zij de wetgevende ambities toetste aan de praktijk.

Sedert 1 oktober 2014 is Jinske Verhellen professor internationaal privaatrecht aan de Faculteit Recht en Criminologie. Jinske doceert ‘Internationaal Privaatrecht’, ‘Verdiepend Internationaal Privaatrecht’ en begeleidt de ‘Pax Moot Court’. Zij is ook een van de lesgevers in het universiteitsbreed opleidingsonderdeel ‘Migration and Society’.

Jinske Verhellen is hoofdredacteur van het tweetalig Belgisch tijdschrift internationaal privaatrecht (tijdschrift@ipr.be/revue@dipr.be), lid van de kernredactie van het Tijdschrift voor Familierecht en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht.