Mathilde Brackx

Bio

Mathilde Brackx


Mathilde Brackx voltooide in 2021 de opleiding Rechten aan de Universiteit Gent met de grootste onderscheiding. Tijdens deze opleiding studeerde ze een semester aan Lund University in Zweden en werkte ze voor de Legal Clinic Migratierecht aan Belgische asieldossiers.

Voor haar masterproef onderzocht ze pushbacks van migranten in het licht van internationale mensenrechtenbepalingen, meer specifiek het verbod op collectieve uitzetting.

Mathilde werkte in september 2021 mee aan het Turkije Tribunaal. Van oktober 2021 tot november 2022 werkte ze als assistent voor het Instituut Internationaal Privaatrecht bij professor Jinske Verhellen.

In december 2022 startte Mathilde als doctoraatsonderzoekster onder het promotorschap van Prof. Dr. Jinske Verhellen en Prof. Dr. Yves Haeck.

Onderzoeksthema

Economische globalisering heeft positieve gevolgen, maar ook negatieve. Zo hebben de activiteiten van multinationals vaak een negatieve impact op mensenrechten en milieu. De afgelopen jaren doen slachtoffers van dergelijke schade steeds vaker beroep op grensoverschrijdende aansprakelijkheidsprocedures, onder meer voor rechtbanken in EU-landen. Dit roept vragen op rond de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en schikkingen die voortvloeien uit dergelijke grensoverschrijdende procedures en rond de mate waarin zij slachtoffers in de praktijk een effectief rechtsmiddel bieden.

Dit project beoogt deze vragen te beantwoorden door middel van een analyse van het juridische kader rond grensoverschrijdende tenuitvoerlegging enerzijds en casestudies van een aantal specifieke grensoverschrijdende aansprakelijkheidsprocedures tegen bedrijven anderzijds.

Profiel

Publicaties