Mieke Van de Putte

    Mieke Van de Putte studeerde in 1990 aan de UGent af als licentiaat in de rechten. In 1991 behaalde ze het diploma van aggregaat.

    In 1990 startte ze haar loopbaan als wetenschappelijk medewerker in de vakgroep Publiek Recht (UGent). Vanaf 1993 was ze deeltijds als assistente verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven en deeltijds als adviseur aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Vanaf 1996 oefende ze deze laatste functie voltijds uit. Na als medewerker te zijn verbonden aan de Juridische dienst van de VRT, keerde ze in 2001 terug naar de UGent. Als lid van het A.T.P. was ze eerst werkzaam in de directie Bestuurszaken. Momenteel werkt ze binnen de directie Personeel en Organisatie als projectleider van het strategisch project Anders Werken.

    Mieke schrijft artikelen en bijdragen in juridische tijdschriften en boeken. Ze is lid van verschillende redacties van juridische tijdschriften. De laatste jaren publiceert ze voornamelijk over nationaliteitsrecht.