Wannes Vandenbussche

Wannes Vandenbussche
Wannes Vandenbussche is docent burgerlijk procesrecht, met internationaal en Europees procesrecht als een van zijn belangrijkste interessegebieden.

Wannes studeerde rechten aan de KU Leuven, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (in het kader van een Erasmus-uitwisseling) en de Universiteit van Tilburg (in het kader van het research master programma). Hij verdedigde zijn doctoraatsthesis aan de KU Leuven, die werd bekroond met de Belgische Driejaarlijkse Prijs voor het Gerechtelijk Recht (2015-2017). Hij verrichtte postdoctoraal onderzoek naar de rol van excuses in de civiele rechtspleging als visiting research scholar aan Yale Law School (als B.A.E.F. en Fulbright fellow).

Wannes is ook advocaat aan de balie van Brussel en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Wannes is redacteur van de IEL-monografieën over burgerlijk procesrecht en redactielid van verschillende juridische tijdschriften (RW, P&B, NJW en NTBR).

Hij was lid van de commissie voor de hervorming van het Belgisch bewijsrecht.

Profiel

Publicaties