Doctoraat Isabelle Bambust

Titel: De actuele plaats en de actuele invulling van het begrip “een taal die de bestemmeling begrijpt” in de Europese grensoverschrijdende betekening in burgerlijke zaken – Enkele rechtvaardige aanbevelingen

Verdedigd op 4/11/2016

De taalregel voor de Europese grensoverschrijdende betekening in burgerlijke zaken maakt sinds het jaar 2000 het voorwerp uit van artikel 8 van de Europese Betekeningsverordening. Het begrip “een taal die degene voor wie het stuk bestemd is, begrijpt” kreeg een plaats in die bepaling. Is dit begrip werkelijk betrokken naast de officiële taal van de plaats van de betekening? En wat is de precieze betekenis van het begrip “een taal die degene voor wie het stuk bestemd is, begrijpt”? In de eerste twee onderzoeksdelen onderzoek ik de actuele plaats van dat begrip versus de officiële taal, en de actuele invulling van dat begrip. In een derde onderzoeksdeel ga ik na of er een autonoom recht op vertaling bestaat. Via persoonlijke kritische commentaren kom ik tot enkele rechtvaardige aanbevelingen. Zo bevat het vierde onderzoeksdeel een voorstel tot de ontwikkeling van een Europees Justitieel Talenregister.