Doctoraat Sarah Den Haese

Titel: Crossing borders: proving your personal status. Interactions between private international law and human rights law.

Doctoraat verdedigd op 20 oktober 2021

De toenemende mobiliteit van mensen zorgt ervoor dat documenten over de burgerlijke staat van personen (bv. geboorte, huwelijk, overlijden) circuleren over de grenzen heen. De erkenning van deze documenten wordt traditioneel geregeld door het internationaal privaatrecht (IPR), dat streeft naar zoveel mogelijk grensoverschrijdende harmonie en continuïteit in het leven van mensen. Het eerste hoofdstuk van dit proefschrift schetst het huidige internationaal privaatrechtelijke kader in België en Nederland. In het tweede hoofdstuk wordt aan de hand van wetgeving, rechtspraak van het EHRM en het HvJ en rechtsleer onderzocht of en in hoeverre mensenrechten en EU-recht de meeneembaarheid van de persoonlijke staat kunnen bevorderen. Vervolgens gaat dit proefschrift in op de toepassing van het huidige juridisch kader door Belgische en Nederlandse ambtenaren (hoofdstuk 3) en rechters (hoofdstuk 4) wanneer zij geconfronteerd worden met een verzoek tot erkenning van een buitenlands huwelijk, een in het buitenland gecreëerde afstammingsband of kafala overeenkomst. Een tweetalige (NL/FR) online enquête werd verspreid onder Belgische en Nederlandse ambtenaren om meer te weten te komen over hun werkwijze. De aanpak van Belgische en Nederlandse rechters werd in kaart gebracht door een analyse van meer dan 500 gepubliceerde en ongepubliceerde vonnissen en arresten.