Centrum voor Verbintenissenrecht (Center for the Law of Obligations)

Het Centrum voor Verbintenissenrecht (CVR), opgericht op 26 juni 2007, is een samenwerkingsverband van een aantal leden van het academisch personeel van het vakgebied Burgerlijk Recht van de Gentse Faculteit Rechtsgeleerdheid, oud-leden, vrijwillig wetenschappelijke medewerkers en academische consulenten, die actief zijn in het contractenrecht en het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.