Onderzoek

Qua onderzoek worden thema's behandeld van middeleeuws leenrecht, over vroegmoderne receptiegeschiedenis en internationaal recht tot de ontwikkeling van het Belgische recht in de negentiende en twintigste eeuw. De publicaties kan u bij de academische bibliografie van elk van de leden terugvinden.

Het Instituut organiseert geregeld rechtshistorische colloquia en nodig jonge onderzoekers en gerenommeerde professoren uit voor de rechtshistorische Causerieën. Op advies van het Instituut reikt het universitaire Sartoncomité ook Sartonmedailles uit aan verdienstelijke geschiedschrijvers van de rechtswetenschap.

Thema's  doctoraal en postdoctoraal onderzoek:

Dra. Elisabeth Bruyère:

"Het voorontwerp van het Belgisch Wetboek van François Laurent"

Dr. Bruno Debaenst:

"Juridisering van arbeidsongevallen in het industrialiserende Westen"

Dr. Frederik Dhondt:

"Buitenlandse juridische percepties van de 19de-eeuwse Belgische neutraliteit"

Dr. Marlies Eggermont:

"Het wettelijk kader van de beroepsuitoefening van de vroedvrouw in historisch perspectief: een proces van juridisering en demonopolisering".

Drs. Stefan Huygebaert:

"Kunst, maatschappij en recht. Een iconologische studie van continuïteit en verandering in Belgische rechtsiconografie, 1787-1914".

Dr. Caroline Laske:

"Legal Culture and Language : A study of the Linguistic-Discursive Aspects of Contract Law in France, Germany and England from a Comparative and Historical Prospective".

Dr. Sebastiaan Vandenbogaerde:

"Paradijs, vagevuur of hel? De Duitse bezettingsorganisatie tijdens WOI vanuit een rechtshistorisch perspectief".

Drs. Matthias Van Der Haegen:

"Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel".

Drs. Maarten Vankeersbilck:

"Justitie in de steigers: het proces van het Gerechtelijk Wetboek van 1967".

Dra. Amélie Verfaillie:

"Aan elkaar vastgeketend: Amnesty International en de Verenigde Naties (1961-heden)".

      Gerelateerde inhoud