Instituut voor Rechtsgeschiedenis - Institute for Legal History

De leden van het Instituut voor Rechtsgeschiedenis staan in voor het onderwijs van rechtshistorische en algemeen inleidende juridische opleidingsonderdelen.

Qua onderzoek worden thema's behandeld van middeleeuws leenrecht, over vroegmoderne receptiegeschiedenis en internationaal recht tot de ontwikkeling van het Belgische recht in de negentiende en twintigste eeuw. De publicaties kan u bij de academische bibliografie van elk van de leden terugvinden.

Het Instituut organiseert geregeld rechtshistorische colloquia en nodigt jonge onderzoekers en gerenommeerde professoren uit voor de rechtshistorische causerieën. Op advies van het Instituut reikt het universitaire Sartoncomité ook Sartonmedailles uit aan verdienstelijke geschiedschrijvers van de rechtswetenschap.

De activiteiten worden aangekondigd in de Rechtshistorische Courant die maandelijks aan alle geïnteresseerden wordt toegestuurd.

 

 

Rechtshistorische Courant

Gentse Rechtshistorische Causerieën