Creditbewijs

Creditbewijs

Na het afsluiten van de examenperiode heb je recht op een creditbewijs voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je ten minste 10 op 20 of 'geslaagd' behaalde.
Indien je ingeschreven bent via diplomadoelcontract, dan krijg je, op uitdrukkelijk verzoek aan de facultaire studentenadministratie, een creditbewijs via e-mail. Indien je ingeschreven bent via creditdoelcontract, dan krijg je automatisch een creditbewijs via e-mail.

Het creditbewijs bevat informatie over je identiteit, de aard van de opleiding, het opleidingsonderdeel, het aantal credits en de toegekende eindbeoordeling.

Twee kansen

Je mag voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je in de eerstesemesterexamenperiode of tweedesemesterexamenperiode geen creditbewijs behaalde, een 2de maal proberen in de tweedekansexamenperiode.

Maar je kan niet opnieuw examen afleggen over een opleidingsonderdeel waarvoor je reeds een creditbewijs hebt.

Niet voor uitgaande uitwisselingsstudenten

Als uitgaande uitwisselingsstudent heb je recht op het aantal examenkansen geboden door de ontvangende instelling. Een bijkomende examenkans aan de UGent is niet mogelijk.

Geldigheid

Een creditbewijs behaald aan de UGent blijft aan de UGent onbeperkt geldig, tenzij er na verloop van minimum 5 academiejaren door de curriculumcommissie substantiële verschillen aangetoond kunnen worden tussen de competenties die de student volgens het creditbewijs heeft verworven en de huidige beoogde competenties van een opleidingsonderdeel. De student dient deze substantiële verschillen te overbruggen door één of meer opleidingsonderdelen volledig of gedeeltelijk op te nemen.

Geïntegreerde opleidingen HoGent en HoWest

Volgde je vóór academiejaar 2013-2014 een opleiding aan de HoGent of de HoWest, die nu is geïntegreerd in de UGent, dan vraag je creditbewijzen aan via het online formulier.

Leveringstermijn

Leveringstermijn

Contact

Facultaire Studentenadministratie