Voor eensluidend verklaarde kopie UGent-diploma of -getuigschrift

Voor eensluidend verklaarde kopie

Beschrijving

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document waarvan de echtheid van de kopie bevestigd wordt door een daartoe bevoegde ambtenaar. Een voor eensluidend verklaring spreekt zich niet uit over de authenticiteit van het origineel, maar attesteert enkel dat de inhoud van de voor eensluidend verklaarde kopie overeenstemt met het originele stuk.

De ambtenaar maakt een kopie van het origineel en plaatst er een stempel op.

Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Wij zijn enkel bevoegd om documenten van de UGent voor eensluidend te verklaren. Voor niet-UGent-documenten kan u eventueel terecht bij administratieve diensten van Stad Gent.

Kosten

Gratis.

Procedure

Diploma/getuigschrift behaald in academiejaar 2013-2014 of later:

Mail naar diploma@ugent.be om kopieën aan te vragen en voeg een scan van je identiteitskaart toe.

Diploma/getuigschrift behaald vóór academiejaar 2013-2014:

Bezorg je originele diploma/getuigschrift aan de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's : kom persoonlijk langs of verstuur per post (bij voorkeur aangetekend).
Wij maken zelf de nodige kopieën en bezorgen je deze samen met je originele diploma terug.

Legaliseren

Voor eensluidend verklaren betekent niet hetzelfde als 'legaliseren'.

Legalisatie bevestigt de oorsprong van een document.

Het is de certificatie door een officiële autoriteit van de echtheid van een handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of de stempel op het stuk.

Legalisatie gebeurt (gratis) door de Vlaamse Gemeenschap:

Vlaamse Gemeenschap
Hendrik Consciencegebouw - 1B 14
Koning Albert II-laan, 15
1210 Brussel
tel. : 02/5538778

Apostille of vrijstelling van legalisatie

Het is van belang te weten voor welk land het document bestemd is.

  • In bepaalde gevallen is het mogelijk om met een 'apostille' (soort vereenvoudigde procedure) te werken.
    Dit kan alleen i.v.m. landen die zijn aangesloten bij het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 tot afschaffing van de vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten.
  • Soms is er zelfs vrijstelling van legalisatie (op basis van internationale en Europese regels).

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's