Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Tijdelijk gesloten wegens coronamaatregelen.
Contacteer ons via e-mail, telefoon of chat.
We helpen je verder zonder dat je hoeft langs te komen (bv. inschrijving doctoraat, studentenkaart, afhalen diploma, …).
Nieuwe student?
Alle info over inschrijven vind je op www.ugent.be/inschrijven
Lukt je inschrijving niet? We helpen je graag verder via

Telefoon

+32 9 331 00 99 (9u - 12u)

Chat

E-mail

Webpagina (lees eerst deze info vooraleer te mailen) E-mail
attesten
bijzonder statuut voor studenten statuut@ugent.be
creditbewijs facultaire studentenadministratie
curriculum facultaire studentenadministratie
diploma
doctoraatsexamen
doctoraat (inschrijven voor -)
gaststudent gaststudent@ugent.be
herinschrijving (problemen met elektronische herinschrijving) herinschrijving@ugent.be
inschrijven: vragen over online inschrijven inschrijven@ugent.be
institutionele ombudspersoon ombuds@ugent.be
internationale student admission@ugent.be
leerkrediet leerkrediet@ugent.be
Oasis (gebruik / technisch) helpdesk.oasis@ugent.be
puntenlijst facultaire studentenadministratie
studentenkaart studentenkaart@ugent.be
studiegeld studiegeld@ugent.be
studieverandering studieverandering@ugent.be
verificatie diploma werknemer door werkgever verifications@ugent.be
vertaling diploma/getuigschrift(supplement) vertaling@ugent.be
werkstudentenstatuut statuut@ugent.be

Voor alle andere info m.b.t. studentenadministratie:

 • in de faculteit
 • Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

 

Sluitingsdagen

 • Maandag 12 juli 2021 t/m vrijdag 30 juli 2021 (Nationale feestdag, Gentse Feesten en zomersluiting)
 • Maandag 1 november en Dinsdag 2 november 2021 (Allerheiligen en Allerzielen)
 • Donderdag 11 november 2021 (Wapenstilstand)
 • Zaterdag 25 december 2021 t/m zaterdag 1 januari 2022 (Kerstvakantie)
 • Vrijdag 18 maart 2022 (Dies Natalis)
 • Maandag 18 april 2022 (Paasmaandag)
 • Donderdag 26 mei en Vrijdag 27 mei 2022 (O.H. Hemelvaart)
 • Maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)
 • Maandag 11 juli 2022 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
 • Maandag 18 juli 2022 t/m vrijdag 22 juli 2022 (Nationale feestdag en Gentse Feesten) (wordt nog aangevuld i.v.m. zomersluiting)
 • Maandag 15 augustus 2022 (O.L.V. Hemelvaart)

Waar Ufo gebouw

Campus Ufo, Ufo (Universiteitsforum)
Sint-Pietersnieuwstraat 33 (= kant grote, brede gevlekte trap)
ronde balie in foyer
9000 Gent

Parkeren kan in parking Sint-Pietersplein of parking Gent Zuid

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Zie ook: Opvolgen studies door de ouders.