Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Bij ons kan je terecht voor praktische vragen over inschrijven, studentenkaart, studiegeld, diploma, …

Wij zijn open op maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u.
Je kan ons vinden aan de ronde balie in de foyer van Campus Ufo.ronde balie in foyer UFo
Je kan ons eveneens contacteren via e-mail, telefoon of chat.
Opgelet: alle inschrijvingen verlopen online via www.ugent.be/inschrijven
Nieuwe student?
Alle info over inschrijven.
Lukt je inschrijving niet? We helpen je graag verder via

Telefoon

+32 9 331 00 99 (9u - 12u)

Chat

E-mail

Webpagina (lees aub eerst deze info vooraleer te mailen of langs te komen) E-mail
attesten
bijzonder statuut voor studenten statuut@ugent.be
creditbewijs facultaire studentenadministratie
curriculum facultaire studentenadministratie
diploma
doctoraatsexamen
doctoraat (inschrijven voor -)
gaststudent gaststudent@ugent.be
herinschrijving (problemen met elektronische herinschrijving) herinschrijving@ugent.be
inschrijven: vragen over online inschrijven inschrijven@ugent.be
institutionele ombudspersoon ombuds@ugent.be
internationale student admission@ugent.be
leerkrediet leerkrediet@ugent.be
Oasis (gebruik / technisch) helpdesk.oasis@ugent.be
puntenlijst facultaire studentenadministratie
studentenkaart studentenkaart@ugent.be
studiegeld studiegeld@ugent.be
studieverandering studieverandering@ugent.be
verificatie diploma werknemer door werkgever verificaties@ugent.be
vertaling diploma/getuigschrift(supplement) vertaling@ugent.be
werkstudentenstatuut statuut@ugent.be

Voor alle andere info m.b.t. studentenadministratie:

 • in de faculteit
 • Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

 

Sluitingsdagen

 • Vrijdag 22 maart 2024 (Dies Natalis)
 • Maandag 1 april 2024 (Paasmaandag)
 • Woensdag 1 mei 2024 (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 9 mei 2024 (O.H. Hemelvaart) en Vrijdag 10 mei 2024 (brugdag)
 • Maandag 20 mei 2024 (Pinkstermaandag)
 • Donderdag 11 juli 2024 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
 • Maandag 15 juli 2024 t/m vrijdag 26 juli 2024 (zomersluiting)
 • Donderdag 15 augustus 2024 (O.L.V. Hemelvaart) 
 • Vrijdag 1 november 2024 (Allerheiligen)
 • Maandag 11 november 2024 (Wapenstilstand)
 • Woensdag 25 december 2024 t/m Woensdag 1 januari 2025 (Kerstvakantie)
 • Vrijdag 21 maart 2025 (Dies Natalis)
 • Maandag 21 april 2025 (Paasmaandag)
 • Donderdag 1 mei 2025 (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 29 mei 2025 (O.H. Hemelvaart) en Vrijdag 30 mei 2025 (brugdag)
 • Maandag 9 juni 2025 (Pinkstermaandag)
 • Vrijdag 11 juli 2025 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
 • Maandag 21 juli 2025 t/m vrijdag 25 juli 2025 (zomersluiting; wordt nog aangevuld)
 • Vrijdag 15 augustus 2025 (O.L.V. Hemelvaart)

(Eventueel bijkomende vast opgelegde verlofdagen in 2025, nog goed te keuren door POC)

Adres Gebouw Ufo

Campus Ufo, Ufo (Universiteitsforum)
Sint-Pietersnieuwstraat 33 (= kant grote, brede gevlekte trap)
ronde balie in foyer
9000 Gent

Parkeren kan in parking Sint-Pietersplein of parking Gent Zuid

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Zie ook: Opvolgen studies door de ouders.