Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Waar, wanneer, hoeUfo gebouw Gent

Campus Ufo, Ufo (Universiteitsforum)
Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
(parkeren kan in parking Sint-Pietersplein of parking Gent Zuid)

Open elke werkdag van 13u tot 16u45 (1ste inschrijving tot 16u30)

Op maandag en woensdag: aanmelden Ufobalie op het gelijkvloers (zonder ticket).

Op dinsdag, donderdag, vrijdag:

 1. Neem een ticket aan de ticketcomputer op het gelijkvloers.Ticketcomputer
 2. Wacht je beurt af tot je ticketnummer verschijnt op het infoscherm.
 3. Ga naar het inschrijvingsbureau op de 1e verdieping.

 

De telefonische helpdesk is bereikbaar op weekdagen op
+32 9 331 00 99
van 9u tot 12u en van 13u tot 16U

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Zie ook: Opvolgen studies door de ouders.

Sluitingsdagen

 • Donderdag 1 november 2018 en Vrijdag 2 november 2018 (Allerheiligen en Allerzielen)
 • Donderdag 15 november 2018 en Vrijdag 16 november 2018 (Koningsdag en brugdag)
 • Maandag 24 december 2018 t/m Dinsdag 1 januari 2019 (Kerstvakantie)
 • Vrijdag 22 maart 2019 (Dies Natalis)
 • Maandag 22 april 2019 (Paasmaandag)
 • Woensdag 1 mei 2019 (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei 2019 (O.H. Hemelvaart) en Vrijdag 31 mei 2019 (brugdag)
 • Maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag)
 • Donderdag 11 juli 2019 (Feest Vlaamse Gemeenschap) en Vrijdag 12 juli 2019 (brugdag)
 • Maandag 22 juli 2019 t/m Vrijdag 26 juli 2019 (Gentse Feesten)
 • Donderdag 15 augustus 2019 (Maria Tenhemelopneming) en Vrijdag 16 augustus 2019 (brugdag)

Contact

webpagina / infoe-mail
admission admission@ugent.be
attesten
bijzonder statuut voor studenten statuut@ugent.be
creditbewijs facultaire studentenadministratie
curriculum facultaire studentenadministratie
diploma
doctoraatsexamen
doctoraat (inschrijven voor -)
gaststudent gaststudent@ugent.be
herinschrijving (problemen met elektronische herinschrijving) herinschrijving@ugent.be
institutionele ombudspersoon ombuds@ugent.be
internationale student admission@ugent.be
leerkrediet leerkrediet@ugent.be
Oasis (gebruik / technisch) helpdesk.oasis@ugent.be
prospect (hulp bij voorinschrijving) hulpbijprospect@ugent.be
puntenlijst facultaire studentenadministratie
studentenkaart studentenkaart@ugent.be
studiegeld studiegeld@ugent.be
studieverandering studieverandering@ugent.be
verificatie diploma werknemer door werkgever verifications@ugent.be
vertaling diploma/getuigschrift(supplement) vertaling@ugent.be
werkstudentenstatuut statuut@ugent.be

Voor alle andere info m.b.t. studentenadministratie:

in de faculteit

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

 

facultaire studentenadministratie

studentenadministratie@ugent.be