Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

WaarUfo gebouw

Campus Ufo, Ufo (Universiteitsforum)
Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent

 

[Update 14 mei 2020] Opgelet! Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te perken, is de studentenadministratie gesloten voor publiek t.e.m. ten minste 7 juni 2020.

Contacteer ons via onderstaande chat, e-mail of via telefoon. We helpen je zoveel als mogelijk backoffice. Het opsturen van documenten (diploma’s, studentenkaarten,…) is niet mogelijk.

Chat

Telefoon

+32 9 331 00 99

Openingsuren en sluitingsdagen

Open

TicketcomputerTijdelijk gesloten en enkel bereikbaar via chat, e-mail of telefoon.

Gesloten

 • Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)
 • Dinsdag 23 juni 2020 (opleiding)
 • Maandag 13 juli 2020 t/m vrijdag 31 juli 2020 (zomersluiting)
 • Maandag 2 november 2020 (Allerzielen)
 • Woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand)
 • Vrijdag 25 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 (Kerstvakantie)
 • Vrijdag 19 maart 2021 (Dies Natalis)
 • Maandag 5 april 2021 (Paasmaandag)
 • Donderdag 13 mei 2021 (O.H. Hemelvaart)
 • Vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)
 • Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)
 • Maandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 23 juli 2021 (Nationale feestdag en Gentse Feesten) (wordt nog aangevuld i.v.m. zomersluiting)

Mail

WebpaginaE-mail
admission admission@ugent.be
attesten
bijzonder statuut voor studenten statuut@ugent.be
creditbewijs facultaire studentenadministratie
curriculum facultaire studentenadministratie
diploma
doctoraatsexamen
doctoraat (inschrijven voor -)
gaststudent gaststudent@ugent.be
herinschrijving (problemen met elektronische herinschrijving) herinschrijving@ugent.be
institutionele ombudspersoon ombuds@ugent.be
internationale student admission@ugent.be
leerkrediet leerkrediet@ugent.be
Oasis (gebruik / technisch) helpdesk.oasis@ugent.be
puntenlijst facultaire studentenadministratie
studentenkaart studentenkaart@ugent.be
studiegeld studiegeld@ugent.be
studieverandering studieverandering@ugent.be
verificatie diploma werknemer door werkgever verifications@ugent.be
vertaling diploma/getuigschrift(supplement) vertaling@ugent.be
werkstudentenstatuut statuut@ugent.be

Voor alle andere info m.b.t. studentenadministratie:

 • in de faculteit
 • Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

 

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Zie ook: Opvolgen studies door de ouders.