Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Tijdelijk gesloten.
Contacteer ons via e-mail, telefoon of chat.
We helpen je verder zonder dat je hoeft langs te komen (bv. inschrijving doctoraat, studentenkaart, afhalen diploma, …).
Nieuwe student?
Alle info over inschrijven vind je op www.ugent.be/inschrijven
Lukt je inschrijving niet? We helpen je graag verder via

Telefoon

+32 9 331 00 99 (9u - 12u)

Chat

E-mail

Webpagina (lees eerst deze info vooraleer te mailen)E-mail
attesten
bijzonder statuut voor studenten statuut@ugent.be
creditbewijs facultaire studentenadministratie
curriculum facultaire studentenadministratie
diploma
doctoraatsexamen
doctoraat (inschrijven voor -)
gaststudent gaststudent@ugent.be
herinschrijving (problemen met elektronische herinschrijving) herinschrijving@ugent.be
inschrijven: vragen over online inschrijven inschrijven@ugent.be
institutionele ombudspersoon ombuds@ugent.be
internationale student admission@ugent.be
leerkrediet leerkrediet@ugent.be
Oasis (gebruik / technisch) helpdesk.oasis@ugent.be
puntenlijst facultaire studentenadministratie
studentenkaart studentenkaart@ugent.be
studiegeld studiegeld@ugent.be
studieverandering studieverandering@ugent.be
verificatie diploma werknemer door werkgever verifications@ugent.be
vertaling diploma/getuigschrift(supplement) vertaling@ugent.be
werkstudentenstatuut statuut@ugent.be

Voor alle andere info m.b.t. studentenadministratie:

 • in de faculteit
 • Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

 

Sluitingsdagen

 • Maandag 2 november 2020 (Allerzielen)
 • Woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand)
 • Donderdag 24 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 (Kerstvakantie)
 • Vrijdag 19 maart 2021 (Dies Natalis)
 • Maandag 5 april 2021 (Paasmaandag)
 • Donderdag 13 mei 2021 (O.H. Hemelvaart)
 • Vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)
 • Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)
 • Maandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 23 juli 2021 (Nationale feestdag en Gentse Feesten) (wordt nog aangevuld i.v.m. zomersluiting)

Waar Ufo gebouw

Campus Ufo, Ufo (Universiteitsforum)
Sint-Pietersnieuwstraat 33 (= kant grote, brede gevlekte trap)
ronde balie in foyer
9000 Gent

Parkeren kan in parking Sint-Pietersplein of parking Gent Zuid

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Zie ook: Opvolgen studies door de ouders.