Deadlines academiejaar 2022-2023

Uiterste data voor het aanvragen van een bijzonder statuut

  • Eerstesemesterexamenperiode: 5 november 2022
  • Tweedesemesterexamenperiode: 25 maart 2023
  • Tweedekansexamenperiode: 1 juli 2023

Uiterste data voor het koppelen van de faciliteiten aan de vakken

  • Eerstesemesterexamenperiode: 9 december 2022
  • Tweedesemesterexamenperiode: 29 april 2023
  • Tweedekansexamenperiode: 4 augustus 2023