Deadlines academiejaar 2020-2021

Uiterste data voor het aanvragen van een bijzonder statuut*

  • Eerstesemesterexamenperiode: 6 november 2020
  • Tweedesemesterexamenperiode: 26 maart 2021
  • Tweedekansexamenperiode: 2 juli 2021

Uiterste data voor het koppelen van de faciliteiten aan de vakken*

  • Eerstesemesterexamenperiode: 11 december 2020
  • Tweedesemesterexamenperiode: 30 april 2021
  • Tweedekansexamenperiode: 6 augustus 2021

Uiterste data voor het heraanvragen van faciliteiten wanneer het bijzonder statuut in een eerder academiejaar werd toegekend*

  • Eerstesemesterexamenperiode: 6 november 2020
  • Tweedesemesterexamenperiode: 26 maart 2021
  • Tweedekansexamenperiode: 2 juli 2021

 

*Uitzonderingen kunnen worden toegestaan wanneer de functie-uitval onverwacht optreedt en/of de diagnose pas na de uiterste aanvraagdatum wordt gesteld.