Ondersteuning voor studenten met een autismespectrumstoornis (ASS)

Individuele begeleiding

Je kan een beroep doen op individuele begeleiding als je aangepaste ondersteuning wil bij een of meerdere facetten van het studentenleven (studievaardigheden en -attitude, communicatieve en sociale vaardigheden, sociaal-emotioneel welbevinden binnen de studiecontext). Onze aanpak is aangepast aan je individuele noden omwille van je functiebeperking.

Tijdens een eerste gesprek concretiseren we samen jouw begeleidingsvraag en bekijken we wat je nodig hebt. Het kan zijn dat je na een eerste gesprek reeds geholpen bent of dat we samen een aantal afspraken inplannen om je verder te ondersteunen. Heb je meer en/of gespecialiseerde hulp nodig, dan zoeken we samen met jou naar gepaste begeleiding binnen of buiten de UGent.

Praktisch

Ontmoetingsavond

Tijdens de ontmoetingsavonden leer je medestudenten met ASS kennen én worden er tips en ervaringen uitgewisseld over diverse topics. De gespreksthema's worden door de aanwezige studenten zelf gekozen. Thema's die eerder al aan bod kwamen, zijn:

  • Hoe start je goed voorbereid aan die nieuwe opleiding?
  • Hoe bereid jij je voor op de examens?
  • Welke hindernissen heb je ervaren tijdens jouw studie?
  • Hoe leg je contact met medestudenten en hoe pak je het studentenleven aan?
  • Hoe organiseer je jouw leven op kot en in je vrije tijd?
  • Hoe bereid je je voor op stage of op het latere werkveld?

Praktisch

  • Meerdere keren per semester, 's avonds
  • Max. 20 deelnemers
  • Gesprek geleid door ouderejaarsstudenten met ASS
  • Uitnodiging ontvang je via mail

MyRoadmap

My Roadmap

Deze online begeleidingstool voor studenten met ASS is ontwikkeld op initiatief van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) in samenwerking met de UGent, de Academische Werkplaats Autisme en de Koning Boudewijnstichting.

Praktisch

Contact

Zit je met vragen of heb je nood aan een gesprek? Maak een afspraak met je studentenbegeleider.

Team student & functiebeperking