Ondersteuning voor studenten met een auditieve beperking

Aangepaste leermiddelen

Aanvraag

Het Ministerie van Onderwijs en Vorming komt tussen in de financiering van speciale onderwijsleermiddelen voor studenten met een auditieve beperking:

 • Ondersteuning door tolk Vlaamse Gebarentaal
 • Ondersteuning door schrijftolk
 • Kopieën van notities van medestudenten
 • Aangepast hulpmiddel (bv. elektronische stethoscoop)

Deze financiering moet jaarlijks aangevraagd worden.

Ondersteuning Team student & functiebeperking:

 • Opvolging van het aanvraagdossier
 • Hulp bij het zoeken naar een geschikte (schrijf)tolk of het verzamelen van notities
 • Zorgt voor de terugbetaling van kopiekosten, met een max. van € 100 per academiejaar

Pedagogische hulp

Aanvraag

Studenten met een auditieve functiebeperking die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kunnen een aanvraag doen voor pedagogische hulp bij hogere studies.

 • Pedagogische hulp is inhoudelijke begeleiding buiten de lesuren (bv. bijles, aanvullen van notities) door een pedagogisch begeleider (bv. een student die eerder op een vergelijkbaar opleidingsniveau slaagde voor het vak waarvoor hulp wordt gevraagd, maar het kan ook een kennis, familielid, afgestudeerde zijn die aan die voorwaarde voldoet).
 • Financiering: sinds 01.10.2015 bedraagt het refertebedrag voor pedagogische hulp bij hogere studies € 6 931,17 per jaar. Dat is het maximumbedrag dat kan worden toegekend en dat (in principe) elk jaar kan veranderen. Na goedkeuring maakt het pedagogisch hulpbudget deel uit van de bijstandskorf.

Ondersteuning Team student & functiebeperking:

 • Opvolging van het aanvraagdossier
 • Hulp bij het zoeken naar geschikte pedagogisch begeleider
 • Zorgt voor de betaling van de pedagogisch begeleider

Huisvesting en omkadering

De UGent voorziet (aangepaste) kamers/studio’s in de studentenhomes Bertha De Vriese en Vermeylen voor studenten met een functiebeperking.

Aanvraag

Ondersteuning Team student & functiebeperking:

 • Opvolging van de kameraanvraag
 • Zorg voor nodige omkadering en ondersteuning: bv. voorzien van een lichtflitsbel, brandalarm connecteren met de trilwekker van de student ...

Contact

Zit je met vragen of heb je nood aan een gesprek? Maak een afspraak met je aanspreekpunt.

Team student & functiebeperking