Ondersteuning voor studenten met een motorische beperking of verminderde mobiliteit

Vervoer van/naar de lessen

Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kun je aanspraak maken op een tegemoetkoming voor vervoerskosten van/naar de onderwijsinstelling.

Voorwaarden:

 • Met behulp van een individueel vervoermiddel (eigen auto, taxi) of het openbaar vervoer naar de onderwijsinstelling reizen én daarbij de assistentie nodig hebben van een begeleider.
 • Rolstoelgebonden zijn of zich (medisch geattesteerd) max. 300m zelfstandig kunnen verplaatsen.

Wat als je niet aan de voorwaarden voldoet?

 • Je dient een aanvraag in bij het VAPH. Bij goedkeuring worden de vervoerskosten van een individueel vervoermiddel vergoed zoals de vervoerskosten van het openbaar vervoer.
 • Krijg je geen tussenkomst vanuit het VAPH, dan regelt de UGent het vervoer van en naar de lessen (i.s.m. privaat taxibedrijf). Via een derdebetalersysteem komt de UGent tussen in de vervoersonkosten. Je betaalt enkel het remgeld dat elk semester door de UGent gefactureerd wordt.

Ondersteuning Team student & functiebeperking:

 • Tussenkomst wanneer je géén aanspraak maakt op een tegemoetkoming van het VAPH
 • Hulp bij je aanmelding bij het taxibedrijf (nadien kan je zelf ritten inplannen)
 • Zorgt voor de betaling van het taxibedrijf en voor de facturering van het remgeld

Parkeergelegenheid

Je kunt toegang krijgen tot de parkings op de campussen van de universiteit om de eigen wagen te parkeren.

Ben je in het bezit van een blauwe parkeerkaart?

 • Toegang tot alle parkings van de UGent + alle wettelijk voorbehouden (blauwe) parkeerplaatsen
 • Aanvraag:
  • Stuur een scan van je parkeerkaart naar toegangscontrole@ugent.be (en plaats je aanspreekpunt van het Team student & functiebeperking in cc)
  • Vermeld je studentennummer, nummerplaat van de wagen en de evt. vervaldatum van je parkeerkaart

Ben je niet in het bezit van een blauwe parkeerkaart?

 • Toegang tot alle parkings van de UGent:
  • Gebruik bij voorkeur reguliere parkeerplaatsen, enkel in geval van overbezetting kan een blauwe parkeerplaats op de campus ingenomen worden
  • Plaats de groene parkeerkaart op het dashboard
  • Blijf telefonisch bereikbaar voor het verplaatsen van de wagen, voor het geval een persoon met blauwe parkeerplaats nood heeft aan die parkeerplaats
 • Geen toegang tot blauwe parkeerplaatsen aan de straatzijde van de campus
 • Aanvraag:
  • Jaarlijks toestemming nodig via je aanspreekpunt van het Team student & functiebeperking
  • Vermeld nummerplaat van de wagen

Huisvesting en omkadering

De UGent voorziet (aangepaste) kamers/studio’s in de studentenhomes Bertha De Vriese en Vermeylen voor studenten met een functiebeperking.

Aanvraag

Ondersteuning Team student & functiebeperking:

 • Opvolging van de kameraanvraag: bv. een ruimere kamer, een rolstoeltoegankelijke keuken en sanitair, een aangepaste deurkruk of geautomatiseerde toegang
 • Zorgt voor de nodige omkadering en ondersteuning door medebewoners, bv. koken, boodschappen doen
 • Regelt de toegang tot de studentenhome voor verpleegkundigen, kinesisten, assistenten enz.

Toegankelijkheid gebouwen

De UGent streeft ernaar om haar gebouwen en leslokalen toegankelijk te maken voor alle studenten, ook voor wie minder mobiel is.

Vlotte toegang?

 • In de universiteitsgebouwen de meest toegankelijke route naar jouw auditorium vinden? Nagaan waar je aangepast sanitair kan vinden of waar de liften zich bevinden?
 • Bekijk de grondplannen

Ondersteuning Team student & functiebeperking:

Contact

Zit je met vragen of heb je nood aan een gesprek? Maak een afspraak met je aanspreekpunt.

Team student & functiebeperking