Ondersteuning voor studenten met een visuele beperking

Aangepaste leermiddelen

Aanvraag

Het Ministerie van Onderwijs en Vorming komt tussen in de financiering van speciale onderwijsleermiddelen voor studenten met een visuele beperking:

 • Omzetting naar (digitale) braille
 • Omzetting naar (digitale) grootletterdruk
 • Vergrotende kopieën
 • Aangepast hulpmiddel (bv. beeldschermloep)

Deze financiering moet jaarlijks aangevraagd worden.

Ondersteuning Team student & functiebeperking:

 • Opvolging van het aanvraagdossier
 • Contacteert de omzetcentra (Brailleproductiecentrum, Transkript vzw)
 • Verleent jou toegang tot Book-a-book , waar je digitale handboeken kan aanvragen

Pedagogische hulp

Aanvraag

Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kun je een aanvraag doen voor pedagogische hulp bij hogere studies.

 • Pedagogische hulp is inhoudelijke begeleiding buiten de lesuren (bv. bijles, hulp bij de lay-out van een werkstuk) door een pedagogisch begeleider. De begeleider is vaak een student die eerder op een vergelijkbaar opleidingsniveau slaagde voor het vak waarvoor hulp wordt gevraagd. Het kan ook een kennis, familielid, afgestudeerde zijn die aan die voorwaarde voldoet.
 • Financiering: sinds 01.10.2015 bedraagt het refertebedrag voor pedagogische hulp bij hogere studies € 6 931,17 per jaar. Dat is het maximumbedrag dat kan worden toegekend en dat (in principe) elk jaar kan veranderen. Na goedkeuring maakt het pedagogisch hulpbudget deel uit van de bijstandskorf.
 • Meer info: SIHO

Ondersteuning Team student & functiebeperking:

 • Opvolging van het aanvraagdossier
 • Hulp bij het zoeken naar geschikte pedagogisch begeleider
 • Zorgt voor de betaling van de pedagogisch begeleider

Huisvesting en omkadering

De UGent voorziet (aangepaste) kamers/studio’s in de studentenhomes Bertha De Vriese en Vermeylen voor studenten met een functiebeperking.

Aanvraag

Ondersteuning Team student & functiebeperking:

 • Opvolging van de kameraanvraag
 • Zorg voor nodige omkadering en ondersteuning door medebewoners: bv. koken, poetsen, boodschappen doen ...

Vervoer van/naar de lessen

Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kun je aanspraak maken op een tegemoetkoming voor vervoerskosten van/naar de onderwijsinstelling.

Voorwaarden:

 • Met behulp van een individueel vervoermiddel (taxi) of het openbaar vervoer naar de onderwijsinstelling reizen én daarbij de assistentie nodig hebben van een begeleider.
 • Rolstoelgebonden zijn of zich (medisch geattesteerd) max. 300m zelfstandig kunnen verplaatsen.

Wat als je niet aan de voorwaarden voldoet?

 • Je dient een aanvraag in bij het VAPH. Bij goedkeuring worden de vervoerskosten van een individueel vervoermiddel vergoed zoals de vervoerskosten van het openbaar vervoer.
 • Krijg je geen tussenkomst vanuit het VAPH, dan regelt de UGent het vervoer van en naar de lessen (i.s.m. privaat taxibedrijf). Via een derdebetalersysteem komt de UGent tussen in de vervoersonkosten. Je betaalt enkel het remgeld dat elk semester door de UGent gefactureerd wordt.

Contact

Zit je met vragen of heb je nood aan een gesprek? Maak een afspraak met je aanspreekpunt.

Team student & functiebeperking