Toelatingsvoorwaarden Bacheloropleiding

Rechtstreekse toelating

Toelating na aanvraagprocedure

Je kan, na voorafgaand onderzoek, worden toegelaten tot een bacheloropleiding op basis van een buitenlands diploma indien je beschikt over:

  • Een ander diploma van secundair onderwijs (dan vermeld bij rechtstreekse toelating) dat, in het land waar het werd uitgereikt, toegang verleent tot dezelfde universitaire studies.

Onder andere de volgende documenten moeten worden ingediend:

Toelatingsexamen voor arts-tandarts-diergeneeskunde

Wie kiest voor de studie geneeskunde of tandheelkunde moet - net als Vlaamse studenten - slagen en gunstig gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen (tand)arts of diergeneeskunde.

Meer info Starttoets, ijkingstoets en toelatingsexamen

Starttoets (verplichte ijkingstoets)

Voor sommige opleidingen moet je deelnemen aan een starttoets (= verplichte ijkingstoets) om te kunnen inschrijven.

Meer info Starttoets, ijkingstoets en toelatingsexamen

 

Ga door naar Een aanvraag indienen