Inschrijven met een niet-Benelux diploma

Vooraleer je begint met je online aanvraag, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de toelatingsvoorwaarden waaraan je moet voldoen bij inschrijving. Begin met het maken van een goede studiekeuze.

Structuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen

De structuur van het hoger onderwijs kan anders zijn dan in je thuisland. Er zijn bijvoorbeeld 3 soorten masteropleidingen: de master-na-bachelor, de master-na-master en de educatieve master. Meer informatie over het hoger onderwijs in Vlaanderen kan je vinden in het Hogeronderwijsregister.

Studiekeuze

Het is belangrijk om een gemotiveerde studiekeuze te maken wanneer je de opleiding selecteert. Onze Studiekiezer helpt je hierbij: gedetailleerde informatie over de opleiding, toelatingsvoorwaarden en geeft je ook opties voor als je afgestudeerd bent. 

Academische toelatingsvoorwaarden

Taalvoorwaarden

De onderwijstaal aan de UGent is het Nederlands. Alle bacheloropleidingen worden in het Nederlands onderwezen (uitzondering is de Bachelor of Social Sciences, waarvoor je aan aanvraag moet indienen bij de Vrije Universiteit Brussel). Een aantal masteropleidingen heeft het Engels als onderwijstaal en de onderwijstaal en de voertaal voor onderwijs- en andere activiteiten in het kader van de doctoraatsopleiding is het Engels

Toelatingsvoorwaarden m.b.t. taal

Diplomavoorwaarden

Toelating wordt verleend op basis van een diploma, ongeacht je nationaliteit. De meeste in het buitenland behaalde diploma's geven geen directe toelating. Dit betekent dat het diploma niet automatisch als gelijkwaardig met een Vlaams diploma wordt erkend en dat toelating enkel kan worden verleend na een individuele aanvraagprocedure.

Tijdens de aanvraagprocedure wordt het basisdiploma beoordeeld en wordt nagegaan of je dezelfde of gelijkwaardige competenties hebt verworven als een student met een Vlaams diploma met rechtstreekse toegang. Om de toelatingsvoorwaarden van de opleiding van je interesse na te kijken, ga je naar de Studiekiezer.

Controleer de diplomavereisten die voor u van toepassing zijn, door het type opleiding te selecteren waarvoor u zich wilt aanmelden:

Bachelor
Master
Educatieve Masteropleidingen (eduma)
Doctoraat (Ph.D.)
Postgraduaat

    Studiekosten en financiële middelen

    Internationale studenten die aan onze universiteit willen studeren, moeten over voldoende financiële middelen beschikken om alle uitgaven tijdens de hele studieperiode te dekken (nodig om een studentenvisum en verblijfskaart te kunnen krijgen). 

    Er is slechts een beperkt aantal beurzen beschikbaar, die op basis van mededinging worden toegekend. 

    Jaarlijks betaal je bij inschrijving studiegeld, om aan de onderwijsactiviteiten en de examens te mogen deelnemen. Het huidige studiegeld kan je nagaan op www.ugent.be/studiegeld.

    Hoe een aanvraag indienen?

    1. Ga na of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet voor de opleiding van je keuze
    2. Dien je inschrijvingsaanvraag in vóór de deadline
    3. Legaliseer je diploma
    4. Eens je inschrijvingsaanvraag werd goedgekeurd, kan je je definitief inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode.

    Achter de schermen

    International Admissions Desk (IAD)

    Na ontvangst van je online inschrijvingsaanvraag gaat IAD na of je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en controleert de echtheid van de ingediende documenten.

    Faculteit

    Indien je dossier volledig in orde is, dan wordt het naar de betrokken faculteit gestuurd.

    De faculteit onderzoekt in detail of je vooropleiding geschikt is en zal beslissen of je al dan niet kan worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

    3 maanden

    Het duurt gemiddeld 3 maanden tussen het indienen van de aanvraag en het meedelen van de beslissing.

    Definitieve inschrijving

    Inschrijvingsperiode

    1 augustus - 30 september

    Start de inschrijving

    • Log in via Oasis. Je vindt bij ‘Status’ in je inschrijvingsaanvraag instructies om je inschrijving definitief te maken.
    • Indien je je inschrijving niet online kan finaliseren, mail je naar enrol@ugent.be

    Vóór je je mail stuurt, ga je naar OASIS om

    • een pasfoto toe te voegen
    • je adresgegevens te controleren/aan te passen

    Volgende documenten voeg je toe aan je e-mail (indien vermeld op je toelatingsbrief)

    • je identiteitskaart of internationale reispas
    • je behaalde diploma (secundair, Bachelor, Master)
    • indien van toepassing: attest van deelname aan een ijkingstoets
    • indien van toepassing: attest van slagen voor het toelatingsexamen arts/tandarts + gunstige rangschikking
    • bewijs van taalkennis 

      Contacteer IAD

       De International Admissions Desk is deel van de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's, Directie Onderwijsaangelegenheden.