Diplomatoelatingsvoorwaarden bacheloropleiding

Diploma Vlaamse Gemeenschap

 • Diploma secundair onderwijs uitgereikt door (een onderwijsinstelling erkend door) de Vlaamse Gemeenschap;
 • Diploma graduaatsopleiding hoger beroepsonderwijs uitgereikt door een onderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap;
 • Diploma hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • Diploma hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;
 • Studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst minstens als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.
  Dit zijn onder meer volgende studiebewijzen:
  • Brevet aanvullend secundair beroepsonderwijs;
  • Diploma eerste prijs, uitgereikt door een muziekconservatorium of het Lemmensinstituut, met uitzondering van een diploma eerste prijs notenleer;
  • Diploma technisch ingenieur;
  • Diploma hoger muziekonderwijs van de eerste graad met volledig leerplan, uitgereikt door een conservatorium;
  • Diploma hogere technische school van de derde graad;
  • Getuigschrift waaruit blijkt dat men geslaagd is in ten minste twee studiejaren in eenzelfde studierichting van het hoger beroepsonderwijs of een getuigschrift / getuigschriften/ deelcertificaten van modules uit eenzelfde studierichting van het hoger beroepsonderwijs waarvoor de kandidaat geslaagd is met een totaal aantal contacturen van ten minste 2/3 van het totaal;
  • Getuigschrift waaruit blijkt dat men geslaagd is in ten minste twee studiejaren met volledig leerplan van een opleiding die leidt tot het diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan van de tweede graad, diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan van de derde graad, diploma van de hogere technische school van de derde graad of diploma van binnenhuisarchitect;
  • Kandidaatsdiploma (of gelijkwaardig);
  • Bachelordiploma (of gelijkwaardig);
  • Masterdiploma (of gelijkwaardig).

Diploma Franse - of Duitstalige gemeenschap

 • Diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door een onderwijsinstelling erkend door de Franse of Duitstalige Gemeenschap;
 • Kandidaatsdiploma (of gelijkwaardig);
 • Bachelordiploma (of gelijkwaardig);
 • Masterdiploma (of gelijkwaardig).

Diploma niet-Belgische onderwijsinstelling - rechtstreekse toelating

 • Europees Baccalaureaat Diploma, uitgereikt door de Europese scholen in België of het buitenland;
 • Diplôme du baccalauréat international, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève;
 • Diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO);
 • Luxemburgs diplôme de Fin d’Etudes secondaires of diplôme de Fin d’Etudes secondaires techniques;
 • Nederlands diploma Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO);
 • Nederlands Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen;
 • Nederlands Getuigschrift Propedeuse Hoger Beroepsonderwijs;
 • Frans diploma Baccalauréat (- Général, - Technologique, - Professionel) (minimum score 10/20);
 • Duits diploma Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife/Abitur;
 • Gelegaliseerd High school diploma (USA) met een ‘transcript of records’ (puntenlijst), dat ten minste 4 AP’s (Advanced Placements) vermeldt (Hoe legaliseer ik mijn diploma);
 • Gelegaliseerd buitenlands bachelor/masterdiploma (Hoe legaliseer ik mijn diploma);
 • Buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard door NARIC;
 • Diploma met attest (in het Engels) dat verklaart dat de student op basis van het betreffende diploma toegang heeft tot universitaire studies van het land waarin dit diploma werd uitgereikt, indien dit land de Lisbon Recognition Convention (LRC) ratificeerde.

  Diploma niet-Belgische onderwijsinstelling - via toelatingsprocedure

  Heb je een een gelegaliseerd diploma of getuigschrift van een land dat niet de Lisbon Recognition Convention (LRC) ratificeerde en dat niet gelijkwaardig is verklaard, maar dat wel toelating verleent tot het universitair onderwijs in dat land, dan kan de Rector je toch toestemming geven om in te schrijven.

  Deze eventuele toelating kan enkel via de specifieke toelatingsprocedure internationale student .

  Heb je (nog) geen diploma (secundair onderwijs) dat toelating geeft om in te schrijven?

  Toelatingsonderzoek

  Dan kan je na een toelatingsonderzoek via de Associatie Universiteit Gent (AUGent) eventueel toch toelating verkrijgen om je in te schrijven voor een bacheloropleiding.

  Voorwaarden

  Je voldoet aan de Taaltoelatingsvoorwaarden
  en:

  • Je bent minstens 21 jaar;
  • Of je bent virtuoos in een bepaalde discipline (zonder leeftijdsbeperking);
  • Of je bent vluchteling of ontheemde (zonder leeftijdsbeperking).

  Info

  Toelatingsonderzoek van de AUGent

  Contact

  Inschrijven via een creditdoelcontract

  Als je je diploma secundair onderwijs nog niet behaald hebt - bv. in afwachting van het behalen van jouw diploma via examencommissie - kan je een inschrijvingsaanvraag aanmaken voor een creditdoelcontract (afzonderlijke opleidingsonderdelen).

  Contact