Starttoets (verplichte ijkingstoets)

Wat?

De ijkingstoets Farmaceutische Wetenschappen is een oriënteringsproef, bedoeld om je te helpen bij de overgang van secundair naar academisch onderwijs. Met deze toets kan je nagaan of je beschikt over voldoende academisch potentieel én over de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden om de opleiding aan te vatten.

Verplicht?

Ja, deelname aan de ijkingstoets is verplicht om te kunnen inschrijven voor de opleiding farmaceutische wetenschappen. Men spreekt daarom ook van een starttoets. Het resultaat dat je behaalt is echter niet bindend. Dat wil zeggen dat de universiteit jouw inschrijving niet kan weigeren op basis van jouw score. Het gaat hier dus niet over een toelatingsexamen. Maar: als je niet slaagt voor de ijkingstoets zal jou wel een verplichte remediëring opgelegd worden (zie 'wat erna?').

 

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de verplichte deelname aan een toets en/of op de verplichte remediëring.

Een vrijstelling van deelname en/of verplichte remediëring kan aangevraagd worden op basis van een standaarduitzondering of op basis van bijzondere individuele omstandigheden. Meer info en aanvragen kan via deze pagina

Data en inschrijving

De ijkingstoetsen worden georganiseerd op maandag 1 juli en zaterdag 24 augustus 2024. Je moet op voorhand inschrijven om te kunnen deelnemen aan één van beide sessies. De inschrijvingen openen steeds op 15 januari en worden afgesloten op 15 juni (voor de eerste sessie) en 15 augustus (voor de tweede sessie).

Praktische informatie over de ijkingstoets vind je op http://www.ijkingstoets.be.


Inhoud ijkingstoets


De toets bestaat uit meerkeuzevragen die opgelost kunnen worden zonder rekentoestel. De inhoud van de vragen bouwt verder op de leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met minstens 4 uur wiskunde en minstens 1 uur chemie. De thema's die aan bod komen zijn:

  • Wiskunde: algebra (reële getallen, veeltermen, vergelijkingen en ongelijkheden, stelsels); goniometrie; analyse (reële functies, limieten, afgeleiden en integralen); vlakke meetkunde (rechte, cirkel); telproblemen & kansvariabelen
  • Chemie: atoombouw, bindingen, stoichiometrie, chemisch evenwicht, zuren en basen, redoxreacties en kinetiek
  • Basisvaardigheden: interpreteren van grafische voorstellingen

Voorbereiding


Je kan je voorbereiden op de toets via vragen uit voorgaande edities.

Resultaat


Je krijgt jouw resultaat via mail ten laatste 7 dagen na het afleggen van de toets. Naast je procentueel resultaat wordt ook meegedeeld hoe je scoorde relatief t.o.v. je collega's. Je krijgt dan ook een inschatting over je academisch potentieel, je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden.

Wat erna?

Ben je geslaagd voor de ijkingstoets, dan heb je bewezen over voldoende academisch potentieel én de nodige wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden te beschikken om de opleiding farmaceutische wetenschappen aan te vatten.

Ben je niet geslaagd voor de ijkingstoets dan zal je een verplicht remediëringstraject moeten volgen voor wiskunde en/of chemie, afhankelijk van je deelscores op beide onderdelen. Ook wie deelnam aan een andere toets of een toelatingsexamen en daardoor een uitzondering kreeg op deelname aan de starttoets farmacie, kan remediëring opgelegd krijgen. Meer info hierover en een inschrijvingslink naar het remediëringstraject vind je op www.ugent.be/starttoets/watna.

 

Contact

Meer info over uitzonderingen en het aanvragen ervan vind je op deze pagina

Algemene en praktische info over ijkingstoetsen vind je op www.ijkingstoets.be

Met vragen over gewenste voorkennis en studiekeuze kan je terecht bij de studiebegeleiders