Studiebegeleiding

Wie?

Karen Saerens Peter De Smet (1)
Dr. ir. Karen Saerens
Studiebegeleider Chemie
Karen.Saerens@UGent.be
Ir. Peter De Smet
Studiebegeleider Fysica/Wiskunde
petdsmet.DeSmet@UGent.be

Voor wie?

Specifiek voor de studenten uit de eerste bachelor farmaceutische wetenschappen

Wat?

Waarvoor kan je bij de studiebegeleiders terecht:

 • bijspijkeren van de basiskennis wiskunde, chemie en fysica
 • vakinhoudelijke ondersteuning voor:
 • anorganische chemie (Prof. I. Van Driessche)
 • organische chemie (Prof. A. Madder)
 • analyse van geneesmiddelen: de basis (Prof. F. De Vos)
 • wiskunde (Prof. D. Vyncke)
 • fysica voor farmacie (Prof. D. Poelman & Prof. P. Smet)
 • hulp bij het verwerken van de leerstof aan de hand van extra oefeningen en/of bijkomende uitleg
 • training van studeervaardigheden en  oplossingsgericht denken eigen aan het vakkenpakket of vak
 • begeleiding bij de overgang van secundair onderwijs naar universiteit
 • begeleiding bij het opstellen van een realistisch geïndividualiseerd traject (GIT) met vakken uit zowel Ba-1 als Ba-2


Feedback over

 • studievoortgang en studieattitude
 • studieresultaten

Studenten uit Ba-2 en hogere jaren kunnen voor dit advies terecht bij de trajectbegeleider

Advies over

 • studiemethode en studieplanning (enkel voor Ba-1)
 • het omgaan met uitstelgedrag, examenstress, faalangst, … (enkel voor Ba-1)
 • heroriëntering, spoorwissel (verandering van studierichting, zowel binnen als tussen faculteiten) en toekomstmogelijkheden (enkel voor Ba-1)

Studenten uit Ba-2 en hogere jaren kunnen voor dit advies terecht bij de trajectbegeleider

Praktisch verloop

Vakinhoudelijke groepssessies op initiatief van de studiebegeleiders worden steeds vooraf aangekondigd via de Ufora cursussite van het betrokken opleidingsonderdeel samen met het uur en de locatie van de activiteit. Deze sessies gaan altijd door op vrije momenten wanneer er geen andere onderwijsactiviteiten doorgaan. Deelname is vrijblijvend en gratis, maar soms is inschrijven om praktische reden wel noodzakelijk.

Individuele begeleiding of toelichting voor een beperkte groep gebeurt op initiatief van de student(en) door 1 of meerdere tijdsloten te boeken in de elektronische agenda van de betrokken studiebegeleider. Deze afspraken gaan in regel door in een daartoe voorzien monitoraatlokaal op de campus.

Waar?

Studiebegeleiding – Monitoraat
Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FW58)
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, UGent
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent
Monitoraatlokaal: FFW, lokaal 059 (kelder, naast seminariezaal 4)

Contact?

Chemie


Dr. ir. Karen Saerens
Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag
Enkel op afspraak

Karen.Saerens@UGent.be

Wiskunde & Fysica

Ir. Peter De Smet
Aanwezig op dinsdag en woensdag
Enkel op afspraak

petdsmet.DeSmet@UGent.be