Monitoraat

Het monitoraat van de faculteit speelt een bijzondere rol bij de informatieverstrekking aan en de begeleiding van studenten. Het facultaire monitoraat omvat een traject- en studiebegeleidingsdienst.

De studiebegeleiders

De studiebegeleiders verzorgen de vakinhoudelijke begeleiding voor de studenten van de 1ste Bachelor Farmaceutische Wetenschappen. Zij begeleiden de studenten op een meer individuele en persoonlijke manier bij het verwerken van de cursussen van de hoofdvakken.

Contact

dr. ir. Karen Saerens
Studiebegeleiding Chemie
Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag
Tel.: 09 264 80 00

Karen.Saerens@UGent.be

 

 

ir. Peter De Smet
Studiebegeleiding Fysica
Aanwezig op dinsdag & woensdag
Tel.: 09 264 80 16

De trajectbegeleider

De trajectbegeleider is de aanspreek- en vertrouwenspersoon voor alle studenten met problemen die het studeerproces beïnvloeden. Zij informeert, adviseert en begeleidt de studenten gedurende de volledige studieloopbaan.

Contact

dr. Caroline Van den Heede
Trajectbegeleiding
Niet aanwezig op woensdag
Tel.: 09 264 80 31

“Afspraak maken via mail”: Caroline.Vandenheede@UGent.be