Monitoraat: studie- & trajectbegeleiding

Het monitoraat van de faculteit speelt een bijzondere rol in de informatieverstrekking aan en de begeleiding van studenten. Aan de faculteit farmaceutische wetenschappen wordt het monitoraat bemand door twee studiebegeleiders en één trajectbegeleider.

De studiebegeleiders

De studiebegeleiders richten zich op studenten uit de eerste bachelor farmaceutische wetenschappen. Ze bieden vakinhoudelijke ondersteuning bij het verwerken van de leerstof chemie, fysica en wiskunde.
Daarnaast zijn de studiebegeleiders het eerste aanspreekpunt voor Ba-1 studenten met vragen over studiemethode en studieplanning en bieden ze hen feedback over behaalde studieresultaten.

De trajectbegeleider

De trajectbegeleider is de aanspreek- en vertrouwenspersoon voor studenten uit alle opleidingsjaren, met problemen die het studeerproces beïnvloeden. Zij informeert, adviseert en begeleidt de studenten gedurende hun volledige studieloopbaan. Concreet contacteren Ba-1 studenten de trajectbegeleider hoofdzakelijk om advies in te winnen over de aanvraag van een Bijzonder Statuut of Topsportstatuut. Voor alle andere zaken kan de Ba-1 student terecht bij de studiebegeleiders.