Uitzonderingen op starttoets

Starttoets (verplichte ijkingstoets)

Voor sommige opleidingen is deelname aan een ijkingstoets verplicht om te kunnen inschrijven. Dat zijn de zogenaamde starttoetsen.

Wij ontvangen enkele dagen na je deelname automatisch een deelnameattest dat we toevoegen aan je inschrijvingsdossier.

Uitzonderingen

Je kan een uitzondering aanvragen voor deelname aan de toets en/of voor deelname aan de verplichte remediëring.

Deze aanvraag kan op basis van standaarduitzonderingen of op basis van bijzondere individuele omstandigheden.

Vrijstelling deelname starttoets

Heb je niet deelgenomen aan een starttoets (verplichte ijkingstoets), maar wil je toch inschrijven?

 1. Standaarduitzondering

  Indien je de nodige bewijsstukken kan voorleggen, dan verleent de uitzonderingscommissie sowieso een uitzondering van deelname in de volgende gevallen:

  • Deelname toelatingsexamen arts/tandarts/dierenarts
  • Deelname toelatingsexamen van de Franstalige gemeenschap voor de opleiding diergeneeskunde of burgerlijk ingenieur
  • Deelname toelatingsproef van de Koninklijke Militaire School
  • 60 studiepunten verworven hebben in een academische bachelor in België
  • Deelname aan een niet-verplichte ijkingstoets (deze uitzondering wordt automatisch toegekend, hiervoor hoef je geen vrijstelling aan te vragen)
  • Deelname aan een ijkingstoets vóór 2023.
 2. Bijzondere individuele omstandigheden

  Je kan aantonen dat je je in uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden bevindt.

Het verkrijgen van een vrijstelling van deelname betekent geen automatische vrijstelling van verplichte remediëring!

Vrijstelling verplichte remediëring 

 1. Standaarduitzondering

  Indien je de nodige bewijsstukken kan voorleggen, dan verleent de uitzonderingscommissie sowieso een uitzondering van deelname in de volgende gevallen:

  • Deelname aan de verplichte remediëring voor dezelfde opleiding in een andere universiteit.
  • Deelname en slagen voor een compatibele toets of toelatingsexamen. Je vindt de lijst met compatibele ijkingstoetsen steeds op de opleidingsspecifieke webpagina (paragraaf 'Voor welke UGent-opleidingen?).
 2. Bijzondere individuele omstandigheden

  Je kan aantonen dat je je in uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden bevindt.

Hoe aanvragen?

Voor beide aanvragen richt je een gemotiveerd schrijven tot de uitzonderingscommissie via uitzonderingstarttoets@ugent.be aan de hand van dit formulier.

De uitzonderingscommissie baseert zich op onderstaande flowchart voor de besluitvorming:

Beroep aantekenen

Beroep aantekenen tegen het niet verkrijgen van een uitzondering op de verplichte deelname aan een ijkingstoets, of tegen het niet verkrijgen van een vrijstelling van de verplichte remediëring, kan binnen de 4 kalenderdagen na kennisgeving van de beslissing. Het beroep dient op straffe van onontvankelijkheid een feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren te bevatten, alsook alle documenten ter staving en wordt gericht aan beroepen@vlir.be.

Meer informatie over de beroepsprocedure is te vinden in het instellingsoverschrijdend reglement starttoetsen (verplichte ijkingstoetsen) en niet-verplichte ijkingstoetsen academiejaar 2023-2024.

Contact

uitzonderingstarttoets@ugent.be