Uitzonderingen op starttoets

Starttoets (verplichte ijkingstoets)

Voor sommige opleidingen is deelname aan een ijkingstoets verplicht om te kunnen inschrijven. Dat zijn de zogenaamde starttoetsen.

Wij ontvangen enkele dagen na je deelname automatisch een deelnameattest dat we toevoegen aan je inschrijvingsdossier.

Uitzonderingen

Je kan een uitzondering aanvragen voor deelname aan de toets en/of voor deelname aan de verplichte remediëring.

Deze aanvraag kan op basis van standaarduitzonderingen of op basis van bijzondere individuele omstandigheden.

Vrijstelling deelname starttoets

Heb je niet deelgenomen aan een starttoets (verplichte ijkingstoets), maar wil je toch inschrijven?

 1. Standaarduitzondering

  Indien je de nodige bewijsstukken kan voorleggen, dan verleent de uitzonderingscommissie sowieso een uitzondering van deelname in de volgende gevallen:

  • Deelname toelatingsexamen (tand)arts
  • Deelname toelatingsexamen (tand)arts Franse gemeenschap
  • Deelname toelatingsexamen dierenarts
  • Deelname toelatingsproef van de Koninklijke Militaire School
  • Deelname toelatingsexamen burgerlijk ingenieur Franse gemeenschap
  • Deelname starttoets (verplichte ijkingstoets) of niet-verplichte ijkingstoets in één van de sessies voorafgaand aan 2024-2025
  • 60 studiepunten behaald in een academische bachelor (België)
 2. Bijzondere individuele omstandigheden

  Je kan aantonen dat je je in uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden bevindt.

Het verkrijgen van een vrijstelling van deelname betekent geen automatische vrijstelling van verplichte remediëring!

Vrijstelling verplichte remediëring 

 1. Standaarduitzondering

  Indien je de nodige bewijsstukken kan voorleggen, dan verleent de uitzonderingscommissie sowieso een uitzondering van deelname in de volgende gevallen:

  • Deelname aan de verplichte remediëring voor dezelfde opleiding in een andere universiteit.
  • Deelname en slagen voor een compatibele toets of toelatingsexamen. Je kan de compatibele ijkingstoetsen nagaan via onze flowchart.
 2. Bijzondere individuele omstandigheden

  Je kan aantonen dat je je in uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden bevindt.

Hoe aanvragen?

Voor beide aanvragen richt je een gemotiveerd schrijven tot de uitzonderingscommissie via uitzonderingstarttoets@ugent.be aan de hand van dit formulier.

De uitzonderingscommissie baseert zich op onderstaande flowchart voor de besluitvorming:

Beroep aantekenen

Beroep aantekenen tegen het niet verkrijgen van een uitzondering op de verplichte deelname aan een starttoets (verplichte ijkingstoets), of tegen het niet verkrijgen van een vrijstelling van de verplichte remediëring, kan binnen de vier kalenderdagen na kennisgeving van de beslissing door het indienen van het geschikte formulier via beroepen@vlir.be. De formulieren en meer informatie over de beroepsprocedure zijn te vinden via www.ijkingstoets.be/beroepen.

Meer informatie over de beroepsprocedure is te vinden in het instellingsoverschrijdend reglement starttoetsen (verplichte ijkingstoetsen) en niet-verplichte ijkingstoetsen academiejaar 2024-2025.

Contact

uitzonderingstarttoets@ugent.be